ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ЕДНА ПО-ПРОЗРАЧНА БЪЛГАРИЯ

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ЕДНА ПО-ПРОЗРАЧНА БЪЛГАРИЯ


ЧЕРНА КНИГА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РАЗХИЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2015


В „Свободата на избора” Милтън Фридман, един от най-влиятелните икономисти на ХХ век, по брилянтен начин изтъква причината за неефективността на държавните разходи по следния начин:

Когато харчите, Вие харчите или свои, или чужди пари; и ги харчите или в своя, или в чужда полза. Съчетаването на тези алтернативи дава четири възможни начина за харчене:

1. Харчите собствените си пари за себе си. Очевидно имате стимул и да икономисвате, и да получавате възможно най-голяма стойност за парите си.

2. Харчите собствените си пари за някой друг. Имате стимул да икономисвате, но не и стимул да получите възможно най-голяма стойност срещу парите си.

3. Харчите чужди пари за себе си. Нямате особен стимул да намалите цената, но имате силен стимул да получите стойността на парите си.

4. Харчите чужди пари за някой друг. Нямате стимул нито да икономисвате, нито да получите най-голяма стойност срещу парите си.

Бюрократите харчат чуждите пари за някой друг. Единствената гаранция, че те ще изхарчат парите по най-полезния за бенефициента начин, е тяхната почтеност, освен ако не е въведена ясна система за контрол и отчетност. Същото се отнася и за политиците, които обикновено рискуват единствено да не бъдат преизбрани, ако с действията си не употребят парите на данъкоплатците по най-добрия начин. Трябва да бъде напомняно на гражданите, че всяка похарчена от държавата стотинка е именно техни пари. Те трябва да изискват отчетност и прозрачност на публичните разходи. Прозрачната информация не е нещо, което държавата и бюрокрацията трябва да им позволят – това е тяхно гражданско право.

Тази книга е предназначена да припомня огромната роля на гражданския контрол и това, до какво биха довели публичните разходи, ако не се следят внимателно. Все пак изброените случаи са просто извадка от „най-доброто“ и не претендират за изчерпателност. Организациите, подготвили тази книга, ще продължат да изследват и оповестяват подобни случаи. Все пак това усилие изисква и активното ангажиране на цялата българска общественост. Затова тази книга е също така и покана да работим заедно за една по-прозрачна България. България, отчитаща се пред своите граждани.

Даниел Кадик,

ръководител на проект за Югоизточна Европа Фондация за свободата „Фридрих Науман“