52 МИЛИОНА ЛЕВА ИЗТИЧАТ В РЕКА ЕЛХОВСКА

52 МИЛИОНА ЛЕВА ИЗТИЧАТ В РЕКА ЕЛХОВСКА

ЗАРКО МАРИНОВ

Родопите се сдобиха с първия си язовир от 30 години насам, но хората не могат да получават чиста питейна вода от него. Защото няма тръби, по които тя да стигне до домовете. Заема за десетки милиони от Световната банка обаче вече го връщаме.


ЧЕРНА КНИГА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РАЗХИЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2018


Първият язовир за питейна вода, построен през последните 30 години в България, е „Пловдивци“ в Родопите. Той се намира в община Рудозем край българо-гръцката граница. Строителството му бе завършено със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка). То продължи повече от 20 години и струва на българския данъкоплатец около 75 млн. лв. През 2017 г. България започна и изплащането на заема, но няма да ползва язовира по предназначение години напред. Причината е колкото елементарна, толкова и скандална – през тези години никой не е забелязал, че от язовира до градовете Мадан и Рудозем и околните села, които трябва да обслужва, няма изграден водопровод.

Идеята за изграждането на язовир за питейна вода край рудоземското с. Пловдивци е на повече от 30 години. Започва подготовка и изграждане на съпътстващ водопровод, но след 1989 г. обектът е спрян. Десет години по-късно е размразен от правителството на Иван Костов с идеята не само да реши проблемите с водоснабдяването на общините Мадан и Рудозем, но и да осигури заетост на съкратените при преструктурирането на ГОРУБСО миньори. Обявената тогава цена е 19 млрд. лв. (19 млн. деноминирани – б. а.).

ДВА ПЪТИ ПО 22 МИЛИОНА ЛЕВА

Парите се оказват повече. До 2001 г. правителството влага в изграждането на хидровъзела 22 млн. лева, но не получава язовир, защото парите не стигат. Изпълнителите искат още 20 млн. лева от държавата, за да изпълнят договора си.

През октомври 2002 г., в отговор на питане от народния представител Николай Камов (БСП) бившият строителен министър Костадин Паскалев казва: „Днес язовирната стена и прилежащите й съоръжения имат степен на завършеност около 70%, а пречиствателната станция за питейни води – около 10%“. Паскалев обещава, че до края на 2005 г. язовирът ще е готов, а необходимите средства за завършването му са още 22 млн. лв.

В следващите близо 10 години така и не се намират поисканите 22 млн. лв. за дострояване на язовира. До 1 февруари 2010 г., когато осигурените средства за довършване отново се оказват повече от първоначално планираните. Тогава България сключва договор с Международната банка за възстановяване и развитие по Проект „Развитие на общинската инфраструктура“, който предвижда страната ни да получи 81 млн. евро заем. От тях за завършване на строителството на язовирите „Пловдивци“ и „Луда Яна“ са заделени 52 млн. евро, а останалите пари са за рехабилитацията на яз. „Студена“ и изготвянето на регионални планове за водоснабдяване и канализация.

Изграждането на „Пловдивци“ е възложено на 9.12.2014 г. на международен консорциум с преобладаващо участие на руската компания „Зарубежводстрой“ (51%), дъщерната фирма на „Главболгарстрой“ АД – „ГБС – Инфраструктурно строителство“ (34%) и испанската „Агуа, резидиос и медио амбиенте“ (15%). Цената на договора е над 24 млн. евро, а срокът за изпълнение 900 дни. За обследване на строителната площадка, изготвяне на технически проект и тръжните документи е сключен договор с консорциум „СВЕКО Енергопроект“ на стойност 1.5 милиона евро. Подписан е и консултантски договор за супервизия и строителен надзор с консорциум „Рутекс-Фихтнер“ на стойност 1.3 милиона евро.

УДОВЛЕТВОРЕНИ УПРАВЛЯВАЩИ И…

През лятото на 2017 г. строителството на язовира най-после приключва. На 21 август приемателна комисия, съставена от 16 души и с председател зам. областния управител на Смолянска област Адриан Петров, одобрява извършеното от изпълнителя.

„С това бе направена важна стъпка към скорошното му завиряване и пускане в експлоатация, с което 2.7 млн. куб. метра питейна вода ще бъде осигурена за жителите на общините Рудозем и Мадан“, казва Петров. „Обекти като този дават удовлетворението ни като управленци! Ние имаме ориентация към постигането на конкретни резултати! Говоренето оставяме на опозицията! Важното е, че хората оценяват по свършеното, а не по изговореното!“, казва по този повод и областният управител Недялко Славов.

След становището на приемателната комисия „Пловдивци“ е завирен, а 20-те хиляди жители на Мадан, Рудозем и съседните им села започват да очакват с нетърпение в домовете им да потече чаканата от десетилетия вода. Но пускането на язовира отново се отлага.

ИМА ЯЗОВИР, НЯМА ВОДОПРОВОД

Но и никой не бърза. Защото няма водопровод, по който водата да стигне от язовира до Рудозем и Мадан. Докато траело 30-годишното строителство на хидровъзел „Пловдивци“, положеният още през 1985-1988 г. 26-километров стоманен тръбопровод се оказва напълно негоден и не- подлежащ на ремонт, а загубите на вода по трасето са над 70%. „Водопроводът се нуждае от реконструкция и ние сме предприели стъпки в тази насока. Има изготвено прединвестиционно проучване. Търсим откъде да осигурим финансирането, за да се реконструира този водопровод и наистина водата, която е прекрасна в язовира, да стига прекрасна и до гражданите“, заявява при посещението си на „Пловдивци“ през май 2018 г. зам.-министър Малина Крумова.

„НА НИКОГО НЕ МУ СЕ ДАВАХА ПАРИ“

„Този водопровод е публична държавна собственост и още 2016 г. съм сигнализирал, че е необходима рехабилитация, за да се оползотворява водата. Но на никого не му се даваха пари, без да е опрял ножът до кокала“, заявява областният управител на Смолян Недялко Славов. „Проектирането и строителството ще се възлагат тепърва, а заложеният срок за рехабилитацията на 26-те километра до Мадан е краят на 2023 г.“, каза в отговор на журналистически въпрос управителят на ВиК-Смолян Мариян Николов. Сметката дотук: МРРБ – 75 милиона лева, от които 52 милиона лева заем, който ще се изплаща до 2028 г. Засега всичко това не променя живота на хората в Родопите. Но дори и след подмяната на 26-километровия тръбопровод до Мадан и Рудозем водата ще достигне до около 10 000 души, колкото е населението на двете градчета. Според проекта „Развитие на общинската инфраструктура“ обаче водата от този язовир трябва да стига до 30 000 души в 35-те селища в района на Смолян. И понеже това няма да се случи скоро, тя ще продължи да изтича в река Елховска.

Безхаберието е записано и в официален документ. Финансовото управление на средствата по проект „Развитие на общинската инфраструктура“ е неефикасно и неефективно, пише в заключението на одитен доклад на Сметната палата от 2016 г. И дава шест препоръки на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които да изпълни в срок от шест месеца. В последвалия доклад за изпълнение на препоръките от 2017 г. Сметната палата установява, че от общо 6 препоръки 5 не са изпълнени и една е изпълнена частично. А водата и парите продължават да изтичат.

 

ИЗТОЧНИЦИ

Иван Костов направи първа копка на хидровъзел „Пловдивци“  https://goo.gl/TL4UaQ

Стенограма от заседание на Народното събрание, 11 октомври 2002 г.  https://goo.gl/Ar6sRb

Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
https://goo.gl/etGEDB

Справка за субект в Регистър Булстат  https://goo.gl/DU7nPt

Заместник-министър Малина Крумова: Очакваме язовир „Пловдивци“ да бъде въведен в експлоатация още тази есен
https://goo.gl/6n4kxY

Проект за развитие на общинската инфраструктура  https://goo.gl/CWm1e8

Одитен доклад No 0300100415 за извършен одит на изпълнението на проект „Развитие на общинската инфраструктура“ за периода от 01.02.2010 г. до 30.06.2015 г.
https://goo.gl/x3TRSr

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад No 0300100415 за извършен одит на изпълнението на проект „Развитие на общинската инфраструктура“ за периода от 01.02.2010 г. до 30.06.2015 г.

https://goo.gl/u56g1j

https://goo.gl/HKLFGV

https://goo.gl/QxP9zi

https://goo.gl/hD58m8

https://goo.gl/Lv9VMM

https://goo.gl/D9FcNx

https://goo.gl/7KRoHh