Ще продължим да разказваме истории за разхищение на парите на българските данъкоплатци

Dr. Rainer Adam

Ще продължим да разказваме истории за разхищение на парите на българските данъкоплатци

Уважаеми дами и господа,

В ръцете си държите Черната книга на правителственото разхищение, която излиза за пета поредна година. Тя съдържа 15 случая на недобросъвестно харчене на парите българските данъкоплатци през 2019 г. Черната книга няма претенции да е изчерпателна или да публикува сензации. Конкретните примери, разказани в нея, показват неразумно, непочтено или неефективно харчене от страна на местната и държавната администрация на парите на българския и на европейския данъкоплатец.


ЧЕРНА КНИГА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РАЗХИЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2019


И тази година Фондация за свободата „Фридрих Науман“ разчита на съдействието на разследващи журналисти от цялата страна да проучат фактите и да обобщят събраната информация за разхищение на публични разходи. Техните истории служат да напомнят на българските данъкоплатци, че е тяхно право да изискат от институциите прозрачност и отчетност и да осъществят граждански контрол върху местната и държавната администрация. Въпреки че от 12 години страната е член на Европейския съюз, състоянието на медийната среда буди безпокойство с постоянно свиващото се пространство за независима и обективна журналистика. Някои от авторите на Черната книга намериха по страниците є единствена възможност да споделят разследванията си за разхищение на парите на българските или на европейските данъкоплатци. Някои загубиха работата си заради проучванията си. Използвам възможността да им благодаря за смелостта да представят разкритията си!

И през 2019 г., селектирайки примерите на прахосничество на публични средства, Ви информираме за случаи на национално ниво, които засягат всички ни, като здравеопазването и тол системата за тежкотоварни превозни средства, истории за ремонтни дейности в София и конфликт на интереси, както и казуси от няколко други български града.

Икономическата оценка на недобросъвестно харчене и пилеене на парите на българския данъкоплатец е направена от д-р Красен Станчев. В края на Черната книга бихте могли да прочетете неговите препоръки как публичните средства да се изразходват по-ефективно, така че повече хора да имат възможности за реализация, шанс да постигат мечтите си, да забогатяват и живеят по-добре.

Текстовете от Черната книга можете да намерите и онлайн на www.chernakniga.bg, а чрез едноименната Черна книга във Фейсбук можете да изпращате предложения за популяризирането є, както и сигнали за безотговорно или недобросъвестно пилеене на средствата, събрани от българските данъкоплатци. По-големият граждански контрол има силата да постигне прозрачност и отчетност на публичните разходи. Затова е нужно активното ангажиране на цялата българска общественост. Ето защо имаме нужда от Вашето съдействие за разкриване на случаи на неефективно или некомпетентно харчене на публични средства. Ние от своя страна ще продължим да оповестяваме факти и да разказваме истории за разхищение на парите на българските данъкоплатци!

С уважение,

д-р Райнер Адам

Директор за България и Северна Македония на
Фондация за свободата „Фридрих Науман“