ЛЕДЕНИКА – ТУРИЗЪМ БЕЗ СЕЗОНИ

ЛЕДЕНИКА – ТУРИЗЪМ БЕЗ СЕЗОНИ

Наименованието на проекта е „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика-туризъм без сезони“, финансиран от ОП „Регионално развитие“ (ОПРР), а сумата, на която е сключен е 5 093 951.63 лв., като безвъзмездната помощ от ЕС е 4 865 742.60 лв., от които 15% са за сметка на държавния бюджет, а участието от страна на община Враца е 228 209.03 лв. Целта на проекта е да привлече повече туристи от страната и чужбина на територията на община Враца и по този начин да раздвижи икономиката в Северозападния регион. Като много други проекти за регионално развитие, и този е с добри намерения и лошо изпълнение. Дали проблемът се корени на местно ниво или на държавно остава сами да преценим.


ЧЕРНА КНИГА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РАЗХИЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2015


Интересно е да погледем одобрения бюджет по проекта по пера, който изглежда ето така:

При първоначалния оглед на тези суми би следвало да очакваме проектът да е изпълнен с високо качество и общината, както и нейните малки жители да се радват на новоизградени игрални площадки и туристически атракции. Какво обаче се оказва след стартиране на проекта и изпълнение на строително-монтажните работи – съотношение цена-качество е видимо занижено по отношение на качеството – атракционите – боядисан тунел от гипсокартон, гипсови статуи, амфитеатър и др., са неизползваеми съгласно становище на Дирекцията за национален строителен контрол. След журналистическо разследване на „Господари на ефира“ се вижда, че по проекта са извършени много нарушения от страна на общината, касаещи както Закона за обществените поръчки (ЗОП), така и качественото изпълнение на проекта.  Въпреки шума и неуредиците покрай изпълнението на проекта, общината направи тържествено и гръмко откриване на парка през месец юни 2015 година. А както виждаме по-горе в таблицата – одобреният бюджет за „Публичност на атракциите“ възлиза на 116 000 лв., в която цена влизат всички форми на публично отразяване, в т.ч. и откриването.

Съществуват съмнения, че обществените поръчки са нагласени, за да бъде избрана конкретна фирма. След кратка справка в ИСУН се вижда, че проектът е спиран три пъти, заради подадени жалби от частни фирми, участници в обществените поръчки, заради нагласени условия, свързани с търговете за определени монтажни дейности. След разследване на „Kапитал“ се вижда, че фирмата, избрана за конкретните дейности, е „Дъ пойнт интърнешинъл“ ООД с управител Ангелина Иванова. Фирмата печели два търга. Първият е за доставка и монтаж на звуково и светлинно оборудване на стойност 232 000 лв., което ще се монтира в пещерата, и прогнозната стойност е 1.1 млн. лв без ДДС. Вторият търг е за доставка на две атракционни влакчета за 620 000 лв. След сезиране на Управляващия орган по ОПРР от фирми – участници в процедурите, търговете са временно преустановени до изясняване на обстоятелствата. Извършен е одит на проекта от страна на Сметната палата, от който се вижда ясно, че има извършени нарушения по чл. 90 ал. 157 от ЗОП. По отношение на ползването на съоръженията пък се произнася ДНСК, като поставят пълна забрана и ги обявяват за негодни за ползване, поради това че Акт 14 и Акт 15 са издадени незаконосъобразно от страна на общинската власт, за което следва да бъде наложена и глоба съгласно Закона за устройството на територията на служителя, позволил това, в случая – на главния архитект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сумите изглеждат значителни дори за неекспертното око на обикновения гражданин, което ни кара да мислим, че подобни търгове са направени със съмнителни мотиви. За съжаление, подобни практики не са непознати в България, те включват много проекти и от други оперативни програми. Случаят във Враца е пример за това, че определени политически фигури могат да злоупотребяват с обществено положение и власт, за да извлекат дивиденти – както финансови, така и по време на изборите. По повод безопасността на съоръженията зам. кмета по устройството на територията заяви, че „съоръженията, които нямат удостоверение не се ползват“, а репортерът нагледно показа как всеки може да отиде и да ги ползва, без да бъде възпрян.

Важното в случая е, че съществува нагледно доказателство за неуспеха и лошото усвояване, което би следвало да бъде ясен знак за жителите на града, както и за обществото като цяло. Проблемите с обществените поръчки при проекти от такъв размер не са само на ниво община, те са дълбоко вклинени по политически и административен признак в администрацията, която одобрява, сключва договори и след това верифицира средствата. Този принцип на скачените съдове работи с пълна сила и въпреки множеството жалби, проверки и дела по подобни проекти, те продължават да бъдат финансирани. Тук е важно да споменем, че на подобни проекти се извършва одит и проверки както на национално, така и на Европейско ниво и това не възпира злоупотребите.

Untitled1