Едно държавно предприятие, обществени поръчки за милиони

Едно държавно предприятие, обществени поръчки за милиони

МАРИЕТА ДИМИТРОВА

„Югозападно държавно предприятие“ ДП – гр. Благоевград, е регистрирано в Търговския регистър на 8 юли 2011 г. Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.


ЧЕРНА КНИГА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РАЗХИЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2019


Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 968 934 ха, от които 310 686 ха са държавните горски територии (73.4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.

Шестте държавни горски предприятия са създадени по времето, когато министър на земеделието е Мирослав Найденов от ГЕРБ (2009–2013). Целта на тези структури е да организират дърводобива. Към тях нееднократно имаше обвинения, че монополизират бранша, че липсва публичност на решеният, а правилата, по които се избират дърводобивните компании, са неясни.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА МИЛИОНИ ЗА ЕДИН ЧОВЕК

Дейността на предприятието е важна и затова е интересно как то работи и какво се случва в него. Между другото това е една от структурите, на които не се обръща особено внимание.

През направена проверка на обществените поръчки се стига до едно от така наречените „неперсонифицирани дружества“. Наричат се така, защото нямат самостоятелна правосубектност, т.е. не представляват юридически лица, а по-разпространеното им название е Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД).

ДЗЗД „Горски път“ е обединение, учредено на 16.03.2017 г. в гр. София между „Копекс и Ко“ ЕООД, „БГ ЛЕНД и КО“ ООД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД. Първите две дружества имат по 45 процента дял, а последното е с 10 процента. Към днешна дата съдружниците в обединението с мажоритарен дял остават непроменени „Копекс и Ко“ ЕООД и „БГ ЛЕНД и КО“ ООД, дружеството „ХИДРОСТРОЙ“ АД напуска обединението в началото на август 2018 г. и на негово място с 10 процента дял се включва „ИСА 2000“ ЕООД.

В рамките на една година от 17.01.2018 г. до 17.01.2019г. ДЗЗД „Горски път“ е спечелило обществени поръчки, възложени от Югозападното държавно предприятие – Благоевград, на стойност близо 8 млн. лв. (7 772 277 лв.).

Един от съдружниците в „БГ ЛЕНД и КО“ ООД е Велимир Магурев с дял от 50 процента. Той е известен в родния си Благоевград като собственик на първата заложна къща „Виги“, и беше подсъдим по три дела за измами с недвижими имоти. Имаше условна присъда и конфискация на имуществото. Преди потвърждаване на присъдата и от софийските съдебни инстанции по жалбите на ощетени благоевградчани, Магурев напусна Благоевград и се засели във Варна, където започва крупен бизнес.

През 2009 г. „БГ ЛЕНД и КО“ се появи в списъка на участвалите в скандалните заменки на Държавната агенция по горите – тогава компанията на Магурев и съдружника му Бончев придоби 20 000 кв.м в Каварна на цена 8.58 лв. на кв.м.

Поръчките, възложени на ДЗЗД „Горски път“ от Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград, са от всякакъв вид – от смяна на врата в административната сграда на ТП „ДГС Сливница“ до извършването на основен ремонт на траен горски автомобилен път, трета степен, „Врабча–Синаница на стойност от милион и половина лева (1 573 537).

Дружеството е осъществявало още: авторски надзор по време на строителство на „Обходен път на село Гостун“ – трета степен, в териториалния обхват на ТП „ДГС Места“ за 306 лв., ремонт на покрива на административната сграда на ТП „ДГС Първомай“ за 36 000 лв., подмяна на дограма и врати на административната сграда на ТП „ДГС Катунци“ – 27 170.96 лв., ремонт на покрива на административната сграда на ТП „ДГС Разлог“ – 100 000 лв., доставка и монтаж на захранващ електрически кабел от електромер към сгради, собственост на ТП „ДГС Елешница“ – 69 797.87 лв., изграждало е нов ТГП „Обходен път на село Гостун“ – трета степен, в териториалния обхват на ТП „ДГС Места“ – 612 433.15 лв., основен ремонт на траен горски автомобилен път, трета степен, „Врабча–Синаниица – 1 573 537.63 лв., и още много други. И така заработили близо 8 милиона лева за една година.

Фирмата на Велимир Магурев обаче участва в още едно ДЗЗД-ОБЕДИНЕНИЕ „ФОРЕСТ“, в което е заедно с „БКС гр. София“ ООД и фирма „РАЛИЦА-2004“, като с него е заработил 3 466 907.49 лв. отново от поръчки, възлагани от Държавно предприятие – „Югозападно държавно предприятие“ /ДПЮЗДП/ – Благоевград, в периода 25.10.2013–10.04.2017 г.

На практика излиза, че фирми и обединения, между които единственото общо е името на Велимир Магурев, са изпълнители на сериозен процент от обществените поръчки, възлагани от Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград, и по времето на сегашния директор, и при предшествениците му.

КОЙ Е ДАМЯН ДАМЯНОВ?

През 2014 година тогавашният министър на земеделието Десислава Танева назначи за директор на Югозападното държавно предприятие Дамян Дамянов. Той е бивш шеф на държавното ловно стопанство „Витошко – Студена“, бивш служител на Държавна сигурност и според информационната система ДАКСИ е в управата на „Асоциация български дивеч“ заедно с Валентин Златев, Христо Стоичков, Тодор Батков и др.

Предприятието, което е в Благоевград, е второто по големина от шестте горски държавни структури. То стопанисва държавни горски територии в седем административни области. Държавните горски предприятия определят къде и колко дървесина и от кого може да се сече.

Преди няколко години името на Дамянов излезе в списъка на служителите в Агенция по горите с принадлежност към структурите на Държавна сигурност. Той е назначен за разузнавач през 1984 г. в Пето управление на ДС по-известно като УБО (Управление безопасност и охрана), което се е грижило и за резиденциите на партийната номенклатура, и е уволнен през 1990 г. В края на 1989 г. Дамян Дамянов става директор на Държавна дивечовъдна станция „Витошко“.

През 2009 г. като директор на държавното ловно стопанство „Витошко – Студена“ (намиращо се на 25 км югозападно от София) след сигнали на служители срещу Дамянов започва проверка от инспектората на Държавната агенция по горите и от Агенцията за държавна финансова инспекция. Тя проверява периода от началото на 2005 г. до 30.06.2009 г. и заради пропуски по договори за обществени поръчки му съставя 24 акта за административни нарушения и един на ловното стопанство като юридическо лице. След известно време той е освободен от поста, но сега директор на ловното стопанство „Витошко – Студена“ е съпругата му Сашка Дамянова. Той самият не напуска поделенията на Агенцията по горите, като от края на 2010 г. е директор на териториално звено за алтернативни дейности „Южна България“, а от лятото на 2012 г. е на ръководен пост в Югозападното държавно предприятие, където от зам.-директор вече стига и до най-високия пост.

ОЩЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА БЛИЗКИ И РОДНИНИ

Особено любопитни се оказват отношенията на хората, изпълняващи поръчките, ръководството на ЮЗДП, бивш зам.-министър на земеделието, роднини и приятели.

През 2015 г. с шумно рекламиране в медиите беше огласено въвеждането на пластини за маркиране на дървесината, което според тогавашния зам.-министър на земеделието и храните доц. Георги Костов щяло да нанесе удар срещу горската мафия и кражбите в горите.

Тогава бяха обявени поръчки за милиони за закупуване на пластмасови пластини, като заявките от горските стопанства в страната с изрично писмо се подавали до инженер Бистра Костова. Не е съвпадение на фамилиите, това е съпругата на тогавашния зам.-министър Георги Костов, назначена в ЮЗДП – Благоевград, офис София, седмица след назначаването му като зам.-министър. В сайта на ЮЗДП и днес стои името на инж. Бистра Костова, която все още е старши експерт „Европейска интеграция“.

Да се върнем на обществените поръчки, защото, както ще стане ясно по-нататък, връзките между всички участници са силни, близки и роднински.

В резултат на обявените поръчки за закупуване на пластини са похарчени милиони. За съжаление обаче, кражбите на дървесина продължават въпреки взетите мерки. Годишно в България се добиват незаконно 2.5 милиона кубически метра дървесина, сочи доклад на Световния фонд за защита на дивата природа. Според анализа мащабът на злоупотребите в горите се запазва непроменен през последните 10 години.

Друг е въпросът, че пластините (парче пластмаса) според производители на подобни изделия струват под 10 ст. за брой, когато става дума за големи количества, а ведомството ги купувало за 14–16 ст., твърдят наши източници, работещи там, колкото е продажната цена на дребно, при закупуване на 1 кашон от тях. Най-интересният факт, обаче е от кого ги купува.

През ноември 2015 година, „Югозападно държавно предприятие“ ДП – гр. Благоевград, обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на 100 броя комплекти чипинг чук, кобур – пълнител и чанта, и 8 000 000 броя пластмасови пластини, необходими за транспортирането на дървесина от държавни горски територии в териториалния обхват на ЮЗДП ДП Благоевград“, съгласно техническата спецификация от документацията, на стойност 1 159 000 лв. без ДДС.

Явилият се на търга кандидат е само един – „Би енд Би Партнерс“ ООД на Мартин Борисов, фирмата е определена за изрядна по отношение на подадените документи според комисията, председателствана от инж. Василий Маринковски, началник-отдел „Опазване, превенция и защита на държавните горски територии и ползване на дървесина“ в Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП). На 18 януари 2016 година „Би енд Би Партнерс“ ООД е обявена за изпълнител, с Решение № 8, подписано от инж. Дамянов, директор на ЮЗ на имената на изпълнител, възложител и служители във ведомството излизат някои много интересни факти и отношения. Инженер Василий Маринковски, началник-отдел „Опазване, превенция и защита на държавните горски територии и ползване на дървесина“ в ЮЗДП е състудент на тогавашния зам.-министър Георги Костов, освен това единият е кум на другия според нашата информация.

Маринковски има отношения и с директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов, тъй като е бил основен свидетел за оправдаването му по делото за престъпление по служба (заедно със сина му) в Пернишкия окръжен съд, засягащо времето, когато Дамянов е бил директор на Ловното стопанство „Витошко – Студена“. Съдия по делото пък е съпругата на бивш служител на Маринковски в РДГ-Кюстендил, но това е друга тема.

Други интересни връзки излизат и по отношение на фирмата изпълнител на въпросната поръчка за пластините. Собственикът Мартин Борисов всъщност е главен асистент д-р инж. Мартин Борисов в катедра Лесовъдство на ЛТУ. Ръководител на катедрата и тогава, и сега е бившият зам.-министър Георги Костов, видно от сайта на университета, където дори намерихме снимка, на която е целият състав на катедрата. За справка, през 2009 година Костов е назначен за председател на Държавната агенция по горите и заместник-министър на земеделието и храните.

През юни 2011 година е назначен за временен председател на Селскостопанската академия. Това провокира интерес към фирмата на Мартин Борисов и така излезе информация за много спечелени обществени поръчки, част от които възложени именно от ЮЗДП.

„Доставка чрез закупуване на прогнозни количества материали за маркиране на стояща и лежаща дървесина (боя, специализиран спрей, разредители, четки, креда, тампони, мастило за тампони, лента за маркиране) и други технически средства за маркиране (клупи, висотомери, ролетки, пластини за измерване на пълнотата)“ за 247 500 лв.

„Доставка чрез закупуване на комплекти чипинг чук, кобур – пълнител и чанта, и пластмасови пластини, необходими за транспортирането на дървесина от държавни горски територии в териториалния обхват на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград“ – прогнозната стойност на поръчката, с включена опция за допълнителни количества, е в размер на 962 000 лв. (деветстотин шестдесет и две хиляди лева) без ДДС.

„Доставка чрез закупуване на прогнозни количества материали за маркиране на стояща и лежаща дървесина (боя, специализиран спрей, разредители, четки, креда, тампони, мастило за тампони, лента за маркиране) и други технически средства за маркиране (клупи, висотомери, ролетки, пластини за измерване на пълнотата)“ на стойност 177 300 лева без ДДС.

И ОЩЕ РЕДИЦА ПО-МАЛКИ

Така излиза, че състудентът и кумец на зам.-министъра – Маринковски – председателства комисията, която определя за изпълнител асистента на същия зам.-министър, тоест Борисов. Съпругата на зам.-министъра пък работи в дирекцията, управлявана от инж. Дамянов, който пък е на подчинение на съпруга й, към онзи момент.

Маринковски също е на подчинение на Дамянов, който пък вероятно му е благодарен за подкрепата по време на делото в Перник.

Така за пореден път ставаме свидетели на обществени поръчки, разпределени в полза на близки и приятели с цел да ги облагодетелстват.

 

Източници
За написването на текста авторът е използвал информация, получена по Закона за достъп до обществена информация, както и сайта на Агенцията за обществените поръчки и АПИС.