МИЛИАРДИ ЗА ОТБРАНА И ЗА… СКРАП

МИЛИАРДИ ЗА ОТБРАНА И ЗА… СКРАП

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

България е член на НАТО и има ангажимент да поддържа модерна и способна армия. В последните годи-ни са похарчени близо 2 милиарда лева, а сега правителството се кани да похарчи още 4 милиарда лева за нова техника. Голяма част от тези пари обаче отиват на вятъра заради лошо планиране, безотговорност или съмнения за корупция.


ЧЕРНА КНИГА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РАЗХИЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2018


Правителството задвижи три проекта за модернизация на армията за над 4.2 млрд. лв., които трябва да бъдат изплащани в продължение на 10 години. И трите проекта бяха одобрени от парламента през 2018 г. Ето за какво трябва да отидат парите накратко:

1.46 млрд. лв. се предвижда да струват 150 бойни машини за пехотата. Те трябва да бъдат изплащани до 2029 г., а първите машини да пристигнат още през 2019 г.

1.8 млрд. лв. са приготвени за „поне 8“ многоцелеви изтребителя, а изплащането ще бъде разсрочено за 9 години. На втория етап от проекта трябва да се купят още 8. За два нови военни кораби ще бъдат похарчени още близо 1 млрд. лв. Ако тези проекти се осъществят, България ще постигне ангажиментите си като страна член на НАТО да достигне разход за отбрана от поне 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) и 20% от разходите за отбрана да бъдат за модернизация и въоръжение. Крайната цел на тези разходи трябва да бъде придобиването на нови способности от армията.

РАЗХОДИ ИМА, АНАЛИЗ НЯМА

Отбраната е специфична сфера, в която публичността понякога е оправдано ограничена. Но все пак става дума за огромни разходи, за които данъкоплатците имат право да знаят повече. Няма обаче правителствен анализ за това, какви разходи за отбрана са направени досега и какви способности са придобити от армията. Ако някой е правил такъв анализ, то той със сигурност не е публичен.

Все пак има частични данни. Между 2003 и 2014 г. за модернизация и превъоръжаване са изразходвани 1.63 млрд. лв. при планирани 1.79 млрд. лв. Данните са от отчета на служебния министър на отбраната Велизар Шаламанов (август–октомври 2014 г.). Това е единственият анализ на разходите за отбрана, правен от правителство, който е публичен. Но и тази публичност е условна. Копие от доклада не може да бъде открито нито на сайта на правителството, нито на Министерството на отбраната или на някоя друга институция. Копие от този доклад няма дори и в библиотеката на Народното събрание, въпреки че документът е внесен там по надлежния ред.

През цитирания период България се управлява от правителствата на Симеон Сакскобургготски (2001–2005), Сергей Станишев (2005–2009), Бойко Борисов (2009–2013) и Пламен Орешарски (2013–2014), както и служебните кабинети на Марин Райков и Георги Близнашки.

Ако добавим разходите за отбрана след този период, в двете следващи правителства на Бойко Борисов, отделената сума за модернизация и превъоръжаване на армията надхвърля 2 млрд. лв. Част от тези пари са и необходимите за постоянна поддръжка на изтребителите МиГ, както и парите по секретни проекти, които не попадат във видимите разходи през обществени поръчки.

В ИЗПРАВНОСТ СА МАКСИМУМ 6 САМОЛЕТА…

„Като цяло обективният анализ показва, че дейността по модернизация и превъоръжаването през годините е била неадекватна на приоритетите“, пише в доклада на Велизар Шаламанов отпреди 4 години. За това особено силно е допринесло отсъствието на модерни методи за управление на проектите и поради това вместо придобиване на модерни средства се стига до доставка на остaряло оборудване и прекратяване на проекти с огромни загуби.

„В резултат на това процесът по модернизация и превъоръжаване е с ефекти, твърде различни от реално необходимите бойни способности на въоръжените сили“, пише още в документа.

Най-голяма част от средствата са предназначени за Военновъздушните сили (ВВС). Между 2003 и 2014 г. за ВВС са отишли над 1.28 млрд. лв. Към тази сума трябва да се добавят и парите, харчени за ремонт на изтребители и хеликоптери в последвалите четири години. Става дума за 9 договора с производителя – руската държавна корпорация „РСК МиГ“ на обща стойност 103.73 млн. лв, от които са усвоени 88.84 млн. лв. Тези договори са сключвани между 2006 и 2013 г.

През 2018 г. министърът на отбраната Красимир Каракачанов подписа рамков договор с „РСК МиГ“ за 81 млн. лв., с което би трябвало да гарантира поддръжката на 15-те изтребителя МиГ за следващите 4 години. В края на мандата на предишния кабинет беше подписан и договор за доставката на 10 двигателя срещу 70 млн. лв., а преди това министърът на отбраната Николай Ненчев поръча в Полша ремонт на 6 двигателя срещу 6.14 млн. евро.

На фона на стотиците похарчени милиони за самолетите МиГ-29, под 40% от тях са изправни. Оценката присъства в официален документ на Министерството на отбраната:

„Следва да се отбележи, че за периода 2016–2017 г. Министерството на отбраната е вложило в поддръжката на МиГ-29 над 99 млн. лв. в съответствие с приетия с решение на Министерски съвет No 232/01.04.2016 г. проект за инвестиционен разход „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29“, без това да доведе до увеличаване на процента изправна техника, който продължава да е под 40%. За отбелязване е фактът, че част от изправните самолети разполагат с минимален остатъчен ресурс на основни агрегати и не могат да се използват за подготовка на летателния състав. В хода на 2017 г. поетапно започна изтичането на ресурса на ремонтираните в периода 2006–2008 основни и носови стойки, катапултни седалки и др., което ще продължи и през 2018 г.“

Цитатът е от инвестиционния проект за купуване на нов изтребител, приет от Народното събрание през 2018г. А колко е 40% от 15 самолета ли? Тази оценка означава, че от 15 модернизирани МиГ-29 в изправност са максимум 6.

…И ОЩЕ ТОЛКОВА ХЕЛИКОПТЕРА

Най-скъпият досега договор за модернизация на въоръжените сили е с производителя „Юрокоптер“ (Eurocopter днес се нарича Airbus Helicopters). Той беше сключен през 2005 г. по времето на кабинета „Сакскобургготски“ за 358 млн. евро. Срещу тази сума трябваше да бъдат доставени 12 транспортни вертолета AS 532AL Cougar за ВВС и 6 морски вертолета AS 565MB Panther за Военноморските сили (ВМС). По време на първия кабинет на Борисов (в разгара на световната финансова и икономическа криза) параметрите бяха предоговорени и бяха отказани три от вертолетите Panther. Спорните въпроси с компанията бяха изчистени едва тази година.

Кризата отмина, парите са похарчени. Днес обаче изправни са само 4 хеликоптера „Кугър“ (Cougar) и два „Пантер“ (Panther). За да полетят и останалите кугъри, през януари бяха подписани 3 договора за ремонт и поддръжка за близо 5 млн. лв. за срок от 84 месеца. Тези машини бяха купени за въздушна поддръжка на сухопътните войски (СВ), но не допринасят с нищо за способностите на пехотата, тъй като са поръчани без бронировка и въоръжение.

НЕУДАЧИ ПО ВЪЗДУХ…

Това обаче не са единствените случаи, когато огромни инвестиции за модернизация на армията, изглежда, са отишли на вятъра. През 2006 г. бяха закупени три нови транспортни самолета „Спартан“ (Spartan) от италианската фирма „Аления аеронавтика“. Първоначалният договор предвиждаше доставката на 5 самолета за 158.22 млн. лева, но той също бе предоговорен от първото правителство на ГЕРБ и страната ни се отказа от последните две машини. В момента от трите доставени самолета лети само един – отново заради липса на договор за поддръжка. Нов договор беше подписан в началото на май 2018 г. за 17.5 млн. евро, който трябва да осигури експлоатация на машините до 2024 г.

Системата за противовъздушната отбрана (ПВО) също няма късмет. До средата на 2014 г. са усвоени над 247.36 млн. лв. за изпълнение на проект за развитие на средствата за комуникационно-информационно осигуряване на ВВС. По един от договорите с „Промакс 99“ ЕООД са преведени над 44.78 млн. лв., без системата за управление на противовъздушната отбрана да е въведена в оперативна способност. Въпреки че България е член на НАТО от 2007 г., военновъздушните сили все още нямат работеща система за опознаване „свой-чужд“. В доклада за отбрана за миналата година е записано още, че радарите на военната авиация не могат повече да се поддържат.

…И ПО ВОДА, И ПО СУША

За военноморските сили (ВМС) между 2003 и 2014 г. са изразходвани почти 106 млн. лв. От тях 86 млн. лв. са за три фрегати втора ръка от Белгия, като в сумата не са включени още два транша от по 10 млн. лв. Проектът за система за командване на силите и средствата на ВМС, за който са платени над 15 млн. лв., е имал съдбата на системата на ВВС и отново не е допринесъл с нищо.

Търгът за нови кораби за ВМС се провали през 2017 г., тъй като варненската фирма МТГ „Делфин“ АД, която беше единственият кандидат за строителство на два многофункционални патрулни кораба за българските ВМС, се отказа от сделката. Като основен мотив за оттегляне „Делфин“ сочи реално намалената с 20% стойност на проекта за инвестиционен разход заради въведения от 1 януари 2017 г. ДДС върху всички военни сделки. Още тогава беше известно, че в резултат на това решение на Народното събрание сумата от 820 млн. лв. реално се намалява със 164 млн. лв., но компанията реши да участва.

През 2003 г. кабинетът „Сакскобургготски“ подписва рамков договор с „Даймлер Крайслер“ за автомобилна техника с марка „Мерцедес“ за 194.5 млн. лв. България трябва да получи 629 превозни средства и поддръжката им. По време на първия кабинет на Борисов договорът е спрян. Сключени и разплатени са 3 договора за близо 88.6 млн. лв. В доклада на Шаламанов се отчита, че заради липса на финансови средства за резервни части, смазочни материали и консумативи в отделни поделения новите за армията мерцедеси не се използват. Оттогава това не се е променило, тъй като липсата на горивосмазочни материали е отбелязана и в доклада за състоянието на армията за миналата година. Дори и да са в движение, високопроходимите автомобили не са оборудвани със специални гуми…

Така изглежда най-новата история на разходите на България за модернизация и превъоръжаване. Близо два милиарда са похарчени без ясни приоритети и често без връзка на един проект с друг. Дали е безотговорност, дали е некомпетентност, дали е корупция – специалистите имат много материал за обсъждане. Данъкоплатците обаче се разделиха с огромна сума пари, без да са получили модерна и способна армия. Нищо не изглежда да се е променило в начина на управление на процеса на модернизация и превъоръжаване. Затова плановете за нови 4 милиарда разходи са повод за сериозно притеснение.

ИЗТОЧНИЦИ

Инвестиционен проект на МО за купуване на нов изтребител, приет от Народното събрание
https://goo.gl/nMprqU

Проект за инвестиционен разход „придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”
https://goo.gl/vammtf

Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2010 г.
https://goo.gl/eUNc4h

Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на република българия до 2024 г.
https://goo.gl/7rP1fN