„УЖИЛВАНЕ“ С КОМАРИ ЗА МИЛИОН И ПОЛОВИНА

„УЖИЛВАНЕ“ С КОМАРИ ЗА МИЛИОН И ПОЛОВИНА

МИРОСЛАВ ПЕРСЕНСКИ

Край Дунав комарите са важна част от живота на хората, а сред основните задължения на местните власти е да ограничават популацията на насекомите и да правят живота на хората поносим. В Русе са намерили начин да се справят с проблема, но вместо опитът да бъде споделен, Асоциацията на дунавските общини харчи почти 1.5 млн. лева на европейските данъкоплатци, за да се подготви някой ден да изготви карта на разпространението на комарите. Парите не само са похарчени на вятъра, но са и спечелени по доста съмнителен начин от изпълнителя.


ЧЕРНА КНИГА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РАЗХИЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2017


Комарите са проблем. Особено край Дунава. В Русе тази тема е издигната до почти комична традиция. Заради надлъжното разположение по реката, буйната растителност по бреговете и неефективната борба с насекомите, летните месеци в града са особено некомфортни – на открито е трудно да се стои заради многото комари.

Положението става още по-трудно и заради лошата координация със съседната румънска община Гюргево, защото често двата града обработват терените си против насекоми по различно време и с това на практика обезсмислят начинанието. Това продължава приблизително до 2012-2013 г., когато Русе и Гюргево започват интензивно сътрудничество в много области, включително при борбата с комари. В резултат са синхронизирани обработките на площи от двете страни. Така през последните години летните месеци стават далеч по-поносими дори на дунавското крайбрежие в града, а заведенията на открито могат да приемат клиенти без да ги подлагат на масирана атака с димки против комари. За всичко това Община Русе изразходва приблизително по около 200 хил. лв. на година. Т.е. проблемът до голяма степен е решен.

ДАЙТЕ МАЛКО „ДОБРИ ПРАКТИКИ“

На този фон идва новината за проект с амбициозното заглавие „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния–България”. В края на септември 2016 г. в Русе е проведена и информационна пресконференция, организирана от изпълнителя на проекта – Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав”). В организацията членуват близо 40 общини от тази част на България. Единствената конкретна информация тогава е за стойността на проекта – 1 347 194 евро. Следват и много други изрази като „превенция на риска”, „експертиза”, „трансгранично сътрудничество”, и уговорката, че настоящият проект няма за цел директни мерки (като пръскане и обработване на площи). Вместо това ще се работи по синхронизиране на тези мерки, внедряване на добри практики от Европейския съюз, изработване на географска информационна система – подробна карта на региона, и провеждане на кръгли маси и конференции. И тъй като на повечето от въпросите не е отговорено в конкретика, русенските журналисти просто махат с ръка и приемат това за поредния необясним проект, по който ще се харчат европейски пари. Появяват се и заглавия за това, как „ще борим комарите с кръгли маси”.

ИЗБЕРИ НАЙ-СКЪПОТО

След това темата заглъхва до момента, когато проектът попада в полезрението на фондация „Антикорупционен фонд”. Проверката им започва след сигнал за поръчка за географска информационна система (ГИС), част от настоящия проект – поръчката е обявена на 6 април 2016 г. Възложител е Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, като в подаденото задание са установени сериозни неясноти. За начало – техническата част на скъпия проект (1 063 955 лв. за изработване на ГИС) е описана само върху една страничка. Самото задание пък позволява широко и субективно тълкуване на техническата оферта, която има основна тежест в крайната оценка – 65%. Така поръчката е спечелена от участника, подал най-висока цена – ДЗЗД „Гражданско дружество ГИС Дунав“, вторият участник е с близо 1/3 по-ниска цена, а е получил едва 8 точки по техническата част. В зависимост от тълкуването на тази част се оказва, че заданието може да бъде изпълнено и срещу едва 10% от прогнозната стойност на поръчката, твърдят експертите на „Антикорупционен фонд”.

Отбелязано е също, че цената на победителя е с 21% по-висока от тази на втория – 956 440 лева с ДДС. Печелившият консорциум се състои от двама членове – „Спел-96“ ООД, което в последния си публикуван отчет за 2014 г. има едва 88 000 лева приходи и един програмист на трудов договор (по данни от постъпилия при „Антикорупционен фонд“ сигнал). Вторият участник е „Тимекс-БГ“ ООД, който няма опит в разработването на ГИС системи, а се занимава с търговия, сочат данните от Търговския регистър.

Нещо повече, експертите на „Антикорупционен фонд“ твърдят, че дори при пълно изпълнение на дейностите по системата, проектът е „мъртво роден“ още от самото начало, защото никъде в заданието не пише, че трябва да се заредят някакви данни от каквито и да е анализи, така че ГИС системата поне да визуализира тези данни. Накратко – това, което се очаква, е да се доставят ГИС лицензи и сървър, без други допълнителни дейности.

„Така заложените дейности в техническото задание реално не изискват никаква работа по разработване на система, което разработване би било същността на тази дейност (разработване на ГИС), а се предполага просто асемблиране на софтуер и хардуер”, е крайният извод от проверката.

Безсмислието на този проект личи и от още нещо – разработването на ГИС трябва да се съобрази и с предварителни проучвания, които са предмет на друга поръчка. Двете дейности обаче вървят паралелно, както показва хронологията на обществените поръчки, и по никакъв начин не е съобразено, че на резултатите от дейностите по предварителни проучвания ще се базира изпълнението на дейността по разработване на ГИС.

СЕРИЙНО ПРАХОСНИЧЕСТВО

„Антикорупционен фонд“ проверява общо 10 поръчки на АДО „Дунав“ на обща стойност 3.8 млн. лв. отново по сигнали за завишени цени. И открива закономерности – всички поръчки са спечелени от участник, подал най-висока оферта, близка до прогнозната; класираните на второ място участници предлагат много по-ниски цени, в някои случаи до 30-40%; при всички случаи са отстранени голям брой участници, като на практика в края остават само двама; при високите прогнозни цени на поръчките, изискванията към кандидатите са абсурдно ниски – на практика фирма, работила в миналото по поръчка за 1000 лв. може да участва в (и да спечели) процедура за 1 млн. лв.; навсякъде е избран критерият „икономически най-изгодна оферта“, като тежестта на техническата оферта е 65%, а тежестта на финансовата оферта – 35%. Техническата оферта обаче не подлежи на контрол и обжалване, тъй като се оценява субективно, а разликата в оценките между фирмите е фрапираща – 65 към 8 точки, 65 към 7 точки и т.н. Според проверяващите това дава възможност точките, загубени при техническата оценка, да не могат да бъдат компенсирани по никакъв начин при отваряне на ценовата оферта.

За капак, прогнозните стойности в тези поръчки се разминават с пазарните оценки. И още един детайл – във всички процедури, с едно изключение, печели консорциум от фирми, макар и да няма нужда участниците да се обединяват, за да покрият занижените изисквания. Експертите са на мнение, че са налице директни съмнения за предварително организирана схема, при която едната фирма в обединението е професионалната и действително върши услугата, а другата е „подходящата“, през която се уреждат финансовите взаимоотношения. Още повече че три дружества печелят по две поръчки от общо 10-те.

Тази история все още не е приключила. Резултатите от разследванията на „Антикорупционен фонд“ са предадени на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), Румънската антикорупционна дирекция и българските органи за контрол на средствата от Европейския съюз (ИА „Одит на средствата от ЕС“, Дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“, Сметната палата и специализираната прокуратура). Към края на 2017 г. реакцията все още се очаква.

ИЗТОЧНИЦИ:

Обявление за обществена поръчка на Асоциация на дунавските общини

https://goo.gl/WWiha7

Съобщение на Фондация „Антикорупционен фонд”

https://goo.gl/jkQM2c

Публикации по темата:

https://goo.gl/8BEr43

https://goo.gl/pC2tnF

https://goo.gl/2yUDaL