“КАК Е ВЪЗМОЖНО ТОВА“

“КАК Е ВЪЗМОЖНО ТОВА“

ДАНИЕЛ КАДИК

Докато подбирахме случаите за настоящата публикация, често си задавахме този въпрос. Черната книга на пропилените пари на данъкоплатците вече има своето второ издание. След крайно положителните отзиви през 2015 г., организациите, застанали зад този проект, решиха да го продължат. По всичко личи, че когато става дума за разхищение на средства от доходите на гражданите и фирмите в България, както и на такива, които влизат в страната по линия на европейските фондове, примери не липсват. Понякога това става поради небрежност, друг път чрез проекти или дори в резултат на корупция, а най-пагубните съчетания и на трите фактора могат да се открият сред случаите, представени в настоящата книга.


ЧЕРНА КНИГА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РАЗХИЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2016


С оглед на баланса, тя предлага казуси от различни административни нива и региони в България. Нашите изследователи са проучили и събрали общо петнайсет примера от най-разнородни сфери – от инфраструктурата, през медиите, до хотелиерството – чиято цел е да очертае широкия спектър на проблемите. В новата ни категория представяме и разширено проучване по ключов случай, свързан с българските железници.

Идеята на книгата е да припомни защо контролът от страна на гражданите е от такова съществено значение и докъде може да доведе разходването на държавни средства, ако никой не го следи. Представените случаи обаче са само моментна снимка, „най-големите хитове“ на деня и определено не изчерпват пълната колекция. Поради тази причина сме включили и обяснения, позволяващи да откроим проблемите, довели до тези случаи, и техните последици.

Организациите, чието дело е тази публикация, ще продължат да събират такива истории и да ги правят публично достояние. Но подобно усилие изисква и участието на българските граждани. Ето защо „Черна книга“ е и покана да работим заедно за една по-прозрачна България – за България, отговорна пред своите граждани.

ДАНИЕЛ КАДИК

Директор за Югоизточна Европа Фондация за свободата „Фридрих Науман“