Поръчката за храни в затворите: двоен стандарт, оскъпяване, непрозрачни кадрови рокади

Поръчката за храни в затворите: двоен стандарт, оскъпяване, непрозрачни кадрови рокади

БОРИС МИТОВ

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) в Министерството на правосъдието управлява затворите и затворническите общежития в България. В края на 2018 г. тя открива обществена поръчка за закупуването на храни за местата за лишаване от свобода за над 34 млн. лв. без ДДС. Процедурата обаче е прекратена с мотива, че липсва конкуренция, тъй като четирима от петимата явили се кандидати са отстранени. Следва нова процедура, но този път при променени условия, за по-дълъг срок и на по-голяма прогнозна стойност – над 46.2 млн. лв. без ДДС. Тя е спечелена от единствения подал документи кандидат, който при първия опит е сред отстранените. Между двете процедури са предприети две изненадващи промени в ръководството на ГДИН, за които и до днес липсват официални мотиви.

Първата поръчка е обявена през октомври 2018 г. за срок от 48 месеца и на прогнозна стойност 34 038 922 лв. без ДДС. За разлика от предишни години този път доставката на храни за 12 затвора и едно затворническо общежитие е обща, а не е разделена на отделни групи на териториален принцип. Според мотивите на ГДИН така се избягва разминаване в единичните цени на доставяните хранителни продукти по места. „Едновременно с това не са заложени изисквания към участниците да са производители на всички или някои от доставяните стоки, съответно неразделянето на поръчката на позиции няма да доведе до нарушаване на конкуренцията или ограничаване на участието на лица“, се казва в мотивите към решението за откриването на процедурата, без да се коментира обстоятелството, че по този начин цялата поръчка се печели само от един кандидат. Документи за участие в търга подават пет дружества – ГДЗЗД „Петров Комерс и Ко 2018“, „Фууд Деливъри Експрес“, „СТЕЛИТ 1“, ДЗЗД „Чех Груп“ и ДЗЗД „Храни 2018“. Първите четири обаче са отстранени, защото те или техни подизпълнители не отговарят на различни условия. Така в процедурата остава само ДЗЗД „Храни 2018“, което предлага с 405 хил. лв. по-малко от прогнозната цена.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА ЗАРАДИ ЛИПСА НА КОНКУРЕНЦИЯ
Процедурата е прекратена с мотива, че е необходимо „да бъде проведена в условията на осигуряване на конкурентна състезателна среда“. Комисията от ГДИН е на мнение, че оставането само на един кандидат в конкурса „поставя възложителя в хипотезата, при която може да сключи договор при най-неизгодни условия, без това да може да се установи чрез сравняването на поне две или повече подходящи оферти“. От ДЗЗД „Храни 2018“ обжалват решението пред Комисията за защита на конкуренцията. Тя обаче отсъжда в полза на възложителя, аргументирайки се, че той има законова възможност „да извърши преценка на конкретната ситуация и да реши да продължи процедурата при един участник или да я прекрати“. Така се стига до обявяването на нова процедура в края на 2019 г. Срокът за изпълнение на поръчката вече е 60 месеца, а прогнозната цена – 46 276 044 лв. без ДДС. По този начин стойността на храните за затворите на година се оскъпява с около 700 хил. лв. Документи за участие подава само дружеството ДЗЗД „Чех Груп“, което при първата процедура е отстранено заради несъответствие в технологичната документация на няколко хранителни продукта със заложените критерии. Условията на втората процедура обаче са променени и комисията в ГДИН не открива повторни несъответствия.

ЕДИНСТВЕНИЯТ КАНДИДАТ ПЕЧЕЛИ ВТОРАТА ПРОЦЕДУРА
Така ДЗЗД „Чех Груп“ печели конкурса с оферта, по-ниска със 110 хил. лв. от прогнозната стойност. Липсата на конкурентни предложения този път не е сметната за основание за прекратяване на търга и поръчката е възложена, но вече за по-дълъг срок и на по-висока цена от първоначално обявените в края на 2018 г. Договорът е на стойност 55 389 629 лв. с включен ДДС. Очевидният двоен стандарт в преценката кога липсата на повече от един кандидат е основание за прекратяване на процедурата и оскъпяването на поръчката обаче не са единствените проблеми. Съмнения за провеждането на този конкурс са провокирани и от непрозрачни кадрови рокади в ръководството на ГДИН, предприети от тогавашния правосъден министър Данаил Кирилов между двете процедури.

КАДРОВИ РОКАДИ БЕЗ МОТИВИ МЕЖДУ ДВЕТЕ ПРОЦЕДУРИ
На 3 юли 2019 г. той анонсира пред журналисти предстоящото освобождаване на главния директор на ГДИН Васил Миладинов, но без да спомене причините. Ден по-късно Кирилов заявява следното: „По отношение на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки – имаме неуспешни процедури. Имаме интервал от време, в който имаме допълнително изпълнение към предходен договор за доставка на храни. Имаме висяща процедура, която е напът да се провали“. Макар че министърът не уточнява коя процедура визира, на следващия ден – 5 юли, в ГДИН са отворени офертите именно по поръчката за над 34 млн. лв. Три дни по-късно – на 8 юли, тази процедура е прекратена с мотива, че липсва конкуренция. Непосредствено преди отварянето на офертите на кандидатите в конкурса на 5 юли, чрез преразпределяне на щатни бройки от началническия пост в отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“ (ФРО) в ГДИН е махната Нина Димитрова. Именно тя открива обществената поръчка на 18 октомври 2018 г. Постът є временно е поет от Даниела Йорданова, която отваря офертите и след това прекратява процедурата.

НЯКОЛКО ВЪПРОСА С ЛИПСВАЩИ И ДОСЕГА ОТГОВОРИ
По този повод българската редакция на „Свободна Европа“ отправи няколко въпроса до пресцентъра на правосъдното министерство: има ли връзка анонсираното от Кирилов освобождаване на Миладинов с тази обществена поръчка; има ли връзка процедурата със смяната на Нина Димитрова с Даниела Йорданова; какви са официалните причини за смяната на Димитрова с Йорданова? Отговорът от министерството гласи единствено, че срещу Васил Миладинов е образувано дисциплинарно производство, като „предметът и резултатите от проверката ще бъдат обявени след приключването є“. Повече от 15 месеца по-късно такива все още не са огласявани. Отговори на останалите въпроси също липсват. От Синдиката на служителите в затворите в България изпратиха запитване по Закона за достъп до обществена информация до Кирилов за мотивите за освобождаването на Миладинов. От профсъюза попитаха директно и дали отстраняването му кореспондира с „поети ангажименти, зависимости по отношение на възлагането и контрола на други лица, субекти, заинтересувани страни и свързани такива по Закона за обществените поръчки“. Отговори в 14-дневния законов срок не последваха.

ПЕЧЕЛИВШИЯТ КАНДИДАТ Е ПОЗНАТ ИЗПЪЛНИТЕЛ В ГДИН
Дружеството ДЗЗД „Чех Груп“ и друг път е печелило поръчка за доставка на храни в затворите, но без обявление, тоест без конкурс. Това се случва през 2014 г. с решение на тогавашния главен директор на ГДИН Росен Петров. Впоследствие бившият правосъден министър Христо Иванов назначава проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция, която не установява данни как именно ДЗЗД „Чех Груп” е определено като адресат на поканата за възлагане без обявление. В крайна сметка проверяващите констатират, че в случая не е имало основания за сключване на договор по този начин и с решението си Росен Петров е извършил дисциплинарно нарушение, заради което през 2015 г. е освободен от ръководния пост в ГДИН.

Източници:
http://www.profile.gdin.bg/65de3c7e92c3569d11f5eb1a5712bd67
http://www.profile.gdin.bg/3915aa7b9968747acc67abeca2e72738
https://www.svobodnaevropa.bg/a/30118045.html


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ 

За всички религиозно вярващи в заклинанията, че държавата представлява „обществения“ интерес, този случай трябва да е особено неприятен. 

Във всяка една стъпка от описаното – от събирането на преди децентрализирани поръчки в един център, през разписването веднъж на едни изисквания, след няколко месеца на други, през разкарването на явно неразбрали за какво иде реч и поради това неудобни служители, до използването на аргумента за липса на конкуренция при едни обстоятелства и пълното забравяне за него при последващи съвсем идентични обстоятелства – „общественият“ интерес не присъства. Не само това, но обичайното извинение за провалите на държавата, че имало някои недоглеждания и ставали грешки. В нито един детайл на описаното в този случай няма как да става въпрос за грешка или недоглеждане. Всичко е целенасочено, нарочно, премислено. Предумишлено. От самото начало и във всяка една стъпка целта не е да се служи на обществото, пък било то и с грешки и недоглеждания. Изначално целта е друга.

// ГЕОРГИ ГАНЕВ