12 млн. лв. насред полето

12 млн. лв. насред полето

ГЕНКА ШИКЕРОВА

През 2010 г. Община Пирдоп обявява поръчка за изграждането на „Интегриран воден проект“ на с. Душанци. Част от него е и строежът на пречиствателна станция за отпадни води в селото. Проектът е по Програма за развитие на селските райони 2007–2013 г. и трябва да бъде приключен в рамките на две години. Така от края на 2012 г. в Душанци имат пречиствателна станция за отпадни води за 12 млн. лв. И от същата година тя никога не е започвала да работи. Причината – прехвърляне на отговорност между Община Пирдоп, Министерството на околната среда и водите и ВиК – София-област.

Още от началото на 2016 г. от сдружение „Балканка“ започват да подават сигнали до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за проблема с неработещата пречиствателна станция. „С тревога установихме, че всичките отпадни води на селото се заустват преди пречиствателната станция, без да преминават през съоръженията, а тръбата за пречистените води е суха като барут“, пишат от „Балканка“. Според Димитър Куманов от организацията „в момента на посещението – 01.02.2016 г., цялата мръсна вода на селото, събрана надлежно в новата канализационна система, се изхвърля непречистена в реката, за което са изхарчени доста средства – от нашите данъци и от европейските фондове“. Последният сигнал на сдружението е от 24 април 2020 г.

От „Балканка“ са получили отговор само на писмото си от 2016 г. Тогава от министерството ги информират, че след извършена проверка експерти на РИОСВ-София, съвместно с Басейнова дирекция установяват, че „пречиствателната станция не е функционирала и в тази връзка е констатирано неизпълнение на дадено от РИОСВ-София предписание при проверка, извършена на 2.12.2015 г. (в срок до 5.01.2015 г. да се монтира помпа и въведе в експлоатация ПОСВ Душанци“. Установено е, че отпадните води са били отклонени към р. Тополница, помпата на входа не е монтирана, но е доставена.

„Непрекъснато ме питате в еди-кое си градче или село имаше изхвърлени отпадъци, като смятате, че ние в министерството имаме кофи и метли и ходим да чистим на хората. Няма да повярвате, но в България има местна власт и местно самоуправление. Те дори имат кметове. И сега ме питате, ако тези хора не свършили работа, защо не отида аз да им я свърша“, коментира казуса през юни за „Хоризонт“ министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

По закон цялостната стратегия за развитие на ВиК сектора се определя от Министерския съвет. Там е описано, че правителството определя основните цели, приоритетите, етапите, средствата и източниците на финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите.

От Европейския съюз извоювахме средства и им ги дадохме да си построят. Сега и да им ги поддържам ли! Смятате ли, че е редно? Взели сме пари, дали сме им възможност. Участвали са в проекти. И в момента, в който са осигурени тези пари, приети са с отлично качество, платени са. На другия ден ми казвате: ама не може ли министерството да осинови този кмет и да продължава да му решава проблемите.“

Пред „Хоризонт“ министърът на околната среда и водите Емил Димитров прехвърли изцяло отговорността по контрола и поддръжката на изградените пречиствателни съоръжения към местната власт.

Оказва се, че ангажиментът на изпълнителната власт приключва с осигуряването на средства по европейски програми, а как милионите са изразходени, не занимава вниманието на управляващите.

Според Закона за водите пречиствателната станция трябва да се експлоатира от съответното ВиК дружество. „Балканка“ всяка година подава по един сигнал, че пречиствателната станция не работи. РИОСВ прави констатация и пише акт на кмета на общината, защото те смятат, че кметът на общината е виновен, че не работи пречиствателната. АДФИ и Сметната палата смятат, че нямаме право да изразходваме средства от бюджета за експлоатация на тази пречиствателна станция, както и на пирдопската. Имам съставени актове от РИОСВ, че не работи, и от от АДФИ, че работи“, обясни още през юни Геров пред сайта „Средногорие“.

Пред БНР главният инженер на ВиК – София-област, Росица Итова обяснява, че „в периода 2016-2018 година са извършени няколко оценки на състоянието на съоръжението, които установяват, че пречиствателната станция не функционира“. По думите є „със заповед на областния управител Илиан Тодоров е сформирана комисия, която отразява в протокол пропуските, които Общината трябва да отстрани. Според ВиК предписанията не са изпълнени. Едва когато съоръжението бъде ремонтирано, то ще бъде предадено на ВиК за експлоатация и поддръжка“.

Кметът на Пирдоп Ангел Геров твърди, че ВиК „винаги намира някаква вратичка, за да откаже да приеме пречиствателната. Истината е, че тази пречиствателна ще нанася само загуби на дружеството, защото константа са разходите – заплати и ток. А пък пречистените води, за които трябва да се заплати, са много малко. Няма как ВиК поне да е нула на нула. И в този ред на мисли на ВиК не е изгодно да я вземе и да я експлоатира“. Според Геров „няма липсващи елементи от съоръжението. Пречиствателната станция може да заработи до 48 часа, ако има решение за това“, каза за „Черната книга“ кметът на Пирдоп Ангел Геров. Той обясни, че пречиствателната станция е направена да обслужва 800 души. В момента в Душанци живеят много по-малко. Експлоатационните разходи са големи, а приходите – малки. Няма икономически интерес от пускането на станцията. Защо в периода 2008-2010 г. e разрешено да се прави пречиствателна станция на това място, не знам“, каза Геров.

До редакционното приключване на „Черна книга“ (2020) не бяха получени отговори на поставените въпроси от нито една институция: МОСВ, ВиК – София-област, и Община Пирдоп.

Източници
https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=454498&newver=2
http://www.reki.bg/2016/02/blog-post_2.html
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673412

 


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ 
Два много характерни факта се виждат съвсем ясно в този случай.  

Първо, въпреки ясното заглавие на държавната програма: „за развитие на селските райони“, отговорът на въпроса: „Какво се е развило в резултат на този проект?“, е също толкова напълно ясен: нищо. Нищо на цена 12 милиона лева. Второ, държавата много обича да репресира частни лица, когато не изпълняват нейните правила, но много мрази самата тя да ги изпълнява и в тревожно голям процент от случаи успява да не го направи. Това става, като отговорностите се разхвърлят, разбирай размиват, измежду различни нива власти, административни единици и уж търговски дружества държавна собственост като ВиК-тата. Пари – похарчени. Развитие – няма. Неизпълнение – официално признато. Отговорни – няма. Следващият проект, моля!

// ГЕОРГИ ГАНЕВ