История за „Рич 5“, „Гепи 7“, странни птици и падащи керемиди

История за „Рич 5“, „Гепи 7“, странни птици и падащи керемиди

СПАС СПАСОВ, „Дневник“

Варненското училище „Димчо Дебелянов“ е ремонтирано по проект за над 2.6 млн. лв. преди две години. Сумата е отпусната по Европейско финансиране „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. В средата на февруари т.г. учениците бяха спешно евакуирани заради некачествено изпълнени строителни работи. А когато родители и училищното ръководство се обръщат за помощ към общинската администрация, кметът Иван Портних ги информира, че не може да открие изпълнителя на обществената поръчка. А той е избран от собствената му администрация въпреки озадачаващото състояние на дружеството.

Проектът „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ е на обща стойност близо 8.5 млн. лв., осигурени основно от европейско финансиране. С този бюджет са ремонтирани още няколко варненски училища, но скоро след края на строителните работи те дават дефекти, заради които се налагат ремонти на ремонтите. Училищните ръководства обаче решават да се справят с тях тихомълком, за да не влизат в конфликт с кметската администрация. Вероятно по същата причина за проблемите след ремонта на варненското училище „Димчо Дебелянов“ отказва да говори и директорката му Калина Нушева. За случилото се проговарят служители от училищната администрация и членове на училищното настоятелство. Всички те обаче остават анонимни – заради страх от отмъщение, наказания и дори уволнение.

Притесненията им изглеждат напълно основателни на фона на проблемите, с които се налага да се справят в училището, след като решават да съобщят публично, че огромният покрив на сградата е бил ремонтиран при драстични нарушения на конструкцията. Това се случва едва когато в двора на училището и край него започват да падат керемиди, а пострадали няма като по чудо. Именно това налага и евакуацията на учениците в средата на февруари т.г.

КОМИСИИ, ОГЛЕДИ, ПРОТОКОЛИ…
За всички дефекти по ремонтираната сграда от началото на 2020 г. Община Варна е била уведомявана с поне 9 докладни записки, изпратени от директора на училището до общинската дирекция „Образование и младежки дейности“. Тя е оглавявана от Лилия Христова, майка на депутата от ГЕРБ Павел Христов. В отговор местната администрация съставила 5 комисии, които извършвали огледи и издали пет констативни протокола за установените дефекти. И всичко приключило с тях.

Така се стига до тревожното съобщение в сайта на училището, публикувано от директора му в началото на т.г. В него родителите на учениците са информирани, че заради опасност за живота и здравето на децата – последица от извършения ремонт, те трябва да преминат на онлайн обучение за неопределен период от време. Със същото съобщение училищното ръководство информира, че строително-ремонтните дейности са приключили през септември 2019 г. и са били одобрени и приети от комисия, която е подписала акта за въвеждане на сградата в експлоатация.

„РИЧ 5“ ОТ „МЕДЕН РУДНИК“
Според документацията по изпълнението на обществената поръчка за обновяване на училище „Димчо Дебелянов“, обявената през 2017 г. процедура за избор на изпълнител е била спечелена от компанията с многозначителното име „Рич 5“ (от англ. Rich – богат, бел. авт.). Тя е еднолична собственост на Стоянка Стоянова и е регистрирана с капитал от 5 хил. лв. още през 2008 г. със седалище в бургаския кв. „Меден рудник“. Стоянова е съдружник и в друга компания с не по-малко впечатляващо име – „Гепи-7“. Тя е регистрирана с капитал от 100 лв., помещава се на същия адрес и има почти идентичен предмет на дейност като „Рич 5“.

Същинската работа по ремонта започва през 2018 г. Данни от архива на няколко платформи за фирмено разузнаване обаче показват, че до спечелването на тази обществена поръчка „Рич 5“ на практика не е имала постоянно наети служители, освен управителя є – самата Стоянка Стоянова. Според справка в регистъра на Националния осигурителен институт до 2015 г. дружеството е имало само един осигурен служител, през 2016 те стават 9, а през 2017 – година преди началото на ремонта, намаляват до трима.

През 2018 г., при старта на ремонта в училище „Димчо Дебелянов“ във Варна, броят на наетите от „Рич 5“ рязко скача на 47 души. Всички тези подробности, разбира се, са били пренебрегнати от служителите на общината, работили по процедурата за възлагане на обществената поръчка. Убягнали са им и подробности като тези, че дружеството няма страница в интернет и не предоставя никаква публична информация за експертизата и опита си. Електронният му адрес е регистриран в платформата Gmail – несериозна практика за компания, наета по проект за близо 3 млн. лв. А на всичко отгоре за телефон и факс е предоставен един и същ мобилен номер. Той отхвърля автоматично всички входящи позвънявания.

ЧАЙКАТА, ГЪЛЪБА И ДРУГИ СТРАННИ ПТИЦИ
Според разказаното от членове на училищната администрация ниското ниво и дори липсата на квалификация на работниците, изпълнявали ремонта през 2018–2019 г., станали видими още с началото му. Началниците им били необщителни хора, за които подочули единствено, че имат криминално минало и прякори с имена на птици – Чайката и Гълъба. Още след първите опити на училищното ръководство да разговаря с тях за очевидно ниското качество на строителните дейности те изчезнали. И не се появили повече.

Според Илиян Илиев, лицензиран специалист по скатни конструкции от компанията „Тондах“, чиито керемиди са използвани при ремонта на покрива на училището, състоянието на цялата покривна конструкция след ремонта, както и начинът, по който са поставени керемидите, не позволява никакви частични ремонти. „Необходимо е цялостно преправяне на покрива със сваляне на всички керемиди – казва той. – Всичко трябва да бъде направено наново.“

Според Илиев тежки греди от конструкцията на покрива се крепят „символично“ на по няколко гвоздея, при положение че технологичните изисквания са да бъдат укрепени със специални „клещи“. Той допълва, че и самите керемиди не лежат на дървените скари, което ги прави опасни при всеки по-силен порив на вятъра. Изолационната вата е поставена символично на пода под покрива и при това е била непоправимо повредена още по време на работата по него.

„Един от най-тежките проблеми обаче е със стоманобетонния пояс, който е трябвало да отвежда тежестта на огромния покрив по конструкцията на сградата – казва още Илиян Илиев. – Нямам обяснение защо този пояс е бил прекъснат на много места и по този начин изобщо не изпълнява предназначението си.“

И ЗАДУХА СИЛЕН ВЯТЪР
В началото на февруари т.г. – дни преди керемидите, поставени от „Рич 5“, да започнат да падат, ръководството на училището поръчва извършването на експертиза на покривната конструкция на училището. За нея е наета компанията „МК-Комплект“. В протокола от извършената проверка е записано следното:

„Проектната документация в част „Конструкции“ е разработена във фаза технически проект, поради което е представена само схема на покривната конструкция с няколко типови детайла, необхващащи всички налични връзки между елементите. Не са указани видът и броят крепежни елементи във връзките на дървените елементи, нито всички зарязвания и последователност на монтажа. Не са дадени указания за монтажа на покривното покритие.“

Според изводите от направената експертиза аварията с рушащия се покрив е „изключително необичайна“. При спазване на технологията за монтаж на керемидите вятърът в деня на първия от серията инциденти (според приложена справка от НИХМ) не е можел самостоятелно да предизвика аварийно събитие.

Според експертите на „МК-Комплект“ основната причина за аварията, която налага присъствените учебни занятия в училището да бъдат прекратени, е „човешкият фактор най-вероятно по време на ремонт на покрива, след въвеждането в експлоатация на обекта“. А не варненският вятър, както твърдят от местната администрация.

ВСИЧКО ОТНАЧАЛО
В заключение на експертизата си специалистите твърдят, че нуждата от ремонт веднага след въвеждането на сградата в експлоатация води до заключението, че „не е спазена технологията за монтаж на керемидите“. И най-важното: „Нов частичен ремонт, извършен аналогично на предходния, е възможно да доведе до аналогични проблеми в съседни зони“. По тази причина той трябва да бъде извършен „при изискване на доказване на изключително висока компетентност на конкретните изпълнители – фирма и строителни работници в сферата на монтажа на покривни покрития“. Задължително трябва да бъде предоставен и работен проект за изпълнението на бъдещите строително-монтажни работи.

С други думи – при евентуален нов ремонт на ремонта на училище „Димчо Дебелянов“ във Варна трябва да бъде свършено всичко, което не е било направено при изпълнението на проекта с европейско финансиране за обновяването му през 2018–2019 г. По неизвестна причина обаче общинската администрация във Варна е отказала да приеме констатациите от експертизата на „МК-Комплект“.

ТАЙНАТА КОМИСИЯ
В отговор на въпроси, зададени от „Дневник“ през пролетта на т.г., от администрацията на варненския кмет Иван Портних информират, че на 3 февруари 2022 г. е обявена процедура по възлагане на обществена поръчка за ремонт на покрива на сградата на стойност над 74 хил. лв. Срокът за подаване на документи за участие в нея е в края на месеца. Търсенето на нов изпълнител за ремонтните работи се налагало, тъй като „Рич 5“ не можела да бъде открита, за да го извърши в рамките на поетата гаранция за срок от 5 години.

От администрацията на Портних премълчават както подробностите за останалите нередности, отразени в докладните записки на училищното ръководство след приключването на ремонта, така и имената на членовете на комисията, приела сградата след края на строителните работи.

В края на март т.г. тогавашният областен управител на Варненска област Благомир Коцев е изпратил писмо до дирекцията за строителен контрол в града, с което е поискал спешно да бъде установено спазен ли е инвестиционният проект за ремонт на училището „Димчо Дебелянов“ във Варна.

Според писмото на Коцев, изпратено до РДНСК, спешната проверка е трябвало да установи дали извършените строително-монтажни работи отговарят на изискванията за безопасност и качество. С встъпването в длъжност на служебния кабинет на Гълъб Донев Коцев бе освободен от длъжност, а резултати от поисканата проверка и до този момент не са публично обявени.

Източници
Търговски регистър
Агенция по обществени поръчки
Община Варна


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ
История за „Рич 5“, „Гепи 7“, странни птици и падащи керемиди

Ремонтиран покрив, падащи керемиди, евакуирани ученици – още един пример за обществена поръчка с голям бюджет и некачествено изпълнение. Замесени са хора с нелепи прякори и фирми с многозначителни имена, които изглеждат като подигравка към данъкоплатеца, но не и за администрацията, харчеща парите му. Парадоксалното е, че след редица комисии, огледи, протоколи и искания за спешна проверка на приключилите и одобрени ремонтни дейности вече две години няма яснота какво следва, а фирмата изпълнител не може да бъде открита. Сякаш чрез липсата на отговори и прозрачност проблемът ще изчезне в следващия ремонт и следващите поръчки.

//Зорница Славова, ИПИ