Площадка за временно съхранение и третиране на болнични отпадъци – иновация или измама?

Площадка за временно съхранение и третиране на болнични отпадъци – иновация или измама?

МАРИЯ ДИМИТРОВА, ДЕНИЦА ПЪРВАНОВА, „ЗОВ НЮЗ“

От инвестиционно предложение, внесено за разглеждане в Община Враца в края на 2019 г., става ясно, че общинският съвет е разрешил на ДКЦ-Враца да допусне на територията на 2-ра градска поликлиника фирма, която има намерение да създаде площадка за временно съхранение и третиране на болнични отпадъци. Планът е тази дейност да се извършва на територията на бившето отделение по физиотерапия във Втора градска поликлиника в града. От документите се вижда, че е предвидено на територията на поликлиниката да бъде създадена инсталация, чрез която да бъдат стерилизирани медицински отпадъци – до 150 кг за час. След стерилизацията те ще бъдат раздробявани от шредер. За реализация на този проект са били предвидени четвърт милион лева

Във връзка с това инвестиционно предложение през юли 2019 г. в Общински съвет – Враца, постъпва уведомително писмо (Вх. № 2600-2216/05.07.2019 г.) от д-р Огнян Тошев – управител на „Диагностично консултативен център-І – Враца“ ЕООД, дружеството собственик на Втора градска поликлиника. С документа се декларира за наличието на свободно помещение за отдаване под наем в актива на дружеството, подходящо за създаване на високотехнологична екологична лаборатория за анализ на медицински отпадъци. Тогава никой от общинските съветници, сред които и лекари, не се сеща да попита какво може да бъде изследвано в един медицински отпадък?

Анализ на медицински отпадъци обаче със сигурност няма да бъде извършван. Нито пък ще бъде създадена високотехнологична екологична лаборатория за тази цел. Потърсен за коментар по темата, директорът на ДКЦ1-Враца Огнян Тошев каза: „Това е едно ноу-хау, иновация за града, която рядко се среща в Европа“. На въпроса къде ще отива вече стерилизираният медицински отпадък и как ще се съхранява заедно с опасния необработен отпадък, Тошев коментира, че тази технология го унищожава напълно и той изчезва.

Дали е възможно тази „иновативна“ технология да накара опасния отпадък да изчезне – оставаме това твърдение без коментар. Няма да коментираме и основателните съмнения на гражданите и екипа ни за това дали Тошев е подвел общинския съвет, който е принципал на управляваното от него общинско дружество.

Според инвестиционното намерение на „Еколоджи Солюшънс“ ООД, публикувано на сайта на Община Враца на 25.10.2019 г., ноу-хауто се изчерпва с: „Изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци“.

А решението на Общинския съвет за отдаване под наем на бившата физиотерапия от втората база на ДКЦ-1- Враца е факт. В решението обаче има едно условие, което едва ли ще разреши на фирмата да преработва медицински отпадъци на територията на действаща поликлиника. А именно, че „до участие в търга ще бъдат допуснати юридически или физически лица, упражняващи и предоставящи медицински услуги“.

От преглед на Закона за здравето става ясно, че медицинска дейност, свързана с отпадъците, генерирани от лечебно заведение, е самото разделно събиране на територията на същото. Преработката им обаче не може да бъде категоризирана като „медицинска дейност“. Затова и възниква въпросът – коректно ли е проведен търгът за отдаване на помещенията? Оказа се, че ДКЦ-1-Враца не разполага със собствен сайт, Единен идентификационен код (ЕИК) на дружеството не може да бъде открит в публичното пространство, а обява за търга е пусната само във врачански вестник, който не е всекидневник. Потърсен повторно за коментар, д-р Огнян Тошев каза, че няма спомен за този търг.

КОИ СА „ЕКОЛОДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД
Фирмата се занимава с научноизследователска дейност, разработване на екологосъобразни методи за третиране, обезвреждане и преобразуване на отпадъци в продукти и суровини за последваща употреба с цел подпомагането на кръговата икономика, както и всякакъв вид търговска дейност, която не е забранена със закон. Компанията е създадена на 23.10.2017 година.

„Еколоджи Солюшънс“ е Дружество с ограничена отговорност. Фирмата не е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и има капитал от 1000 лв. Има два фирмени адреса – единият е в град Лом, а другият е в град София. Управител и съдружник в дружеството е Вероника Владимирова Цветанова, която притежава 76% дял (760 лв.), втори съдружник е фирма „Да Транс“ ООД, която има 24% дял, или 240 лв.

На адреса в град Лом са открити още три фирми със същото седалище. Фирма „Еколоджи Солюшънс“ ООД участва в проект от 01.08.2019 г. за създаване на високотехнологична екологична лаборатория на територията на град Враца. Стойността на проекта е 236 600 лв. Срокът за изпълнение – 7 месеца. Именно това е проектът, който ще бъде реализиран в бившата физиотерапия на 2-ра поликлиника във Враца.

Големият въпрос по отношение на инвестицията е как с толкова средства се внедрява ноу-хау, което кара боклукът направо да изчезва (според твърденията на д-р Огнян Тошев)?

КОЯ Е ФИРМАТА СЪДРУЖНИК „ДА ТРАНС ООД“?
При първоначално търсене става ясно, че „Да Транс ООД“ е лицензирано дружество в областта на ефективното и оптимално управление на опасни и производствени отпадъци.

По-подробно можем да се запознаем с дейността на фирмата на техния сайт: https://datrans.bg/about-us/. Търсейки обаче седалището на фирмата, излизат два адреса, като на втория могат да се открият седалищата на още цели 66 фирми. „Да Транс ООД“ е учредена на 23.10.2019 г. На сайта има предоставени три телефона за връзка. Интересно е обаче защо при опит да се свържем с фирмата съдружник „Да Транс ООД“, на нашето обаждане отговори управителят на „Еколоджи Солюшън“?

От проверка в Търговския регистър става ясно, че фирмата се занимава с продажба на движими и недвижими вещи, извозване и преработка на отпадъци, маркетинг, рекламна, издателска, посредническа, спедиционна, транспортна дейност, строителство и инвестиции, търговия на едро и дребно, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, хотелиерство, ресторантьорство, консултантска дейност, както и всякакъв вид търговска и стопанска дейност, които не са забранени от закона.

Управителите са трима: Володя Бончев Игнатов с 66%, Георги Александров Джойков с 32% капитал и Тошко Иванов Борисов с 2% капитал. Нито един от тях няма общо с Вероника Цветанова, която всъщност отговаря на телефона, даден за връзка. Вероника Цветанова е свързана единствено с „Еколоджи Солюшънс“ ООД като съдружник със 76% капитал. Тя потвърждава пред „Зов нюз“, че целта на проекта е да бъдат събирани медицински отпадъци от цялата област, които да бъдат третирани с автоклав и след това раздробявани.

Никъде в разговора не спомена за ноу-хау, което директно „ги кара да изчезват“, както ни обясни управителят на ДКЦ-1-Враца д-р Тошев. От събраната дотук информация става ясно, че 100 кв.м от бившата физиотерапия на врачанската поликлиника ще бъдат формално наречени „площадка за съхранение и обработка на отпадъци“. До този момент обаче все още не е обмислен начинът на съхранение на опасните медицински отпадъци, които не са биологични, но с биологичен материал по тях, както и съхраняването на вече стерилизираните. По думите на Вероника Цветкова все още не е стартирал проектът и не е ясно какво ще се случва с отпадъците.

Важна подробност е, че на сайта на РИОСВ – Враца, не е публикувана издадена Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от реализацията на този проект.

ВТОРИ ОПИТ
Управителят на ДКЦ-1 и към днешна дата твърди, че не е бил наясно с инвестиционното намерение на фирмата, спечелила търга. Д-р Огнян Тошев все още поддържа тезата, че от „Еколоджи Солюшънс“ са му казали, че ще създават високотехнологична екологична лаборатория за анализ на медицински отпадъци. Въпросът е защо никой от общинските съветници, сред които и лекари, не счита за нужно да попита какво може да бъде изследвано в един медицински отпадък? Какви ценни качества крие той за науката по принцип?

Впоследствие става ясно, че на сайта на Община Враца вече са качени две инвестиционни намерения от „Еколоджи Солюшънс“. Първото от тях е от 25 октомври 2019 г. – два дни преди провеждането на местните избори за кмет и общински съветници.

До преди две седмици на сайта на Общината беше публикувано само то, но при повторна проверка от страна на екипа на „Зов нюз“ се оказа, че се е появило още едно инвестиционно намерение на същата фирма, но вече с дата 9.12.2019 г. и вече с искане за преценка за необходимостта от Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Директорът на РИОСВ – Враца, Христо Христов не вижда проблем в създаването на подобна площадка. Пред „Зов нюз“ той обяснява, че и големите софийски клиники се занимават с дезинфекцията и преработката на медицински отпадъци, които събират от други болници. Според Христов „всичко е изрядно и проблем няма“.

Остава въпросът какво е наложило качването на искането за Оценка на въздействието върху околната среда със задна дата? Как така в решението на общинските съветници за провеждане на търга е указан срок за отдаване под наем 4 години, а в публикувания договор срокът е променен на 10 години. От цялата история става ясно, че общинските съветници, отговорни за разглеждането на проекта, са направили сериозни пропуски.

РАЗВРЪЗКАТА
След като разследването на „Зов нюз“ е публикувано, журналистите подават сигнал в Районна прокуратура – Враца, във връзка с казуса. Към сигнала са приложени всички документи, с които екипът работи по време на разследването. Междувременно общинските съветници във Враца прекратяват договора за наем, а прокуратурата започва разследване.

В резултат на работата на журналистите от „Зов Нюз“ е осуетено намерението на шефа на общинската доболнична помощ да отдаде под наем бившето отделение на Втора градска поликлиника за обработка и подготовка за горене на тонове медицински отпадъци. Екипът на медията разкрива и пропуски и неточности в документа- 131 цията, която е използвана при гласуването от Общински съвет – Враца. В крайна сметка четвърт милион са спасени, които иначе са щели да бъдат инвестирани във ненужен и дори вреден за общината проект. Според закона подобно звено не може да съществува във функциониращо здравно заведение.

Източници
https://bit.ly/32MkpQy
https://bit.ly/3ky0jj0


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ 

В този случай става въпрос за относително малки суми, при това опитът за тяхното „усвояване“ за сметка на гражданите май изглежда предотвратен благодарение на усилията на журналисти от местни медии, явно добре запознати с обстановката. 

Поучителното е, че вероятно има безброй други подобни „усвоявания“ за сметка на гражданите, за които те не са разбрали и до ден днешен. Причината за успеха на подобни начинания е в това, че държавните механизми за предпазване на точно такова поведение са отдавна подкопани и затъпени, за да не пречат на големите проекти от типа на вече описаните в предходните случаи истински големи, като например харизаното пристанище на ТЕЦ „Варна“.

// ГЕОРГИ ГАНЕВ