Държавни имоти край Варна години наред обслужват безвъзмездно частни интереси

Държавни имоти край Варна години наред обслужват безвъзмездно частни интереси

СПАС СПАСОВ, Dnevnik.bg

В продължение на повече от година след септември 2022 г. Община Варна отказва да предостави информация за състоянието на 78 държавни имота, които са є били предоставени за управление с различна цел. Това показват документи и кореспонденция, получени по Закона за достъп до обществена информация. Междувременно Окръжната прокуратура във Варна разпорежда проверка на имотите, предоставени за управление на бившия кмет на града Иван Портних. Резултати от тази проверка не са обявени.

Целта на Варненската окръжна прокуратура с проверката на управляваните от бившия кмет на града Иван Портних е да се предотврати възможността имотите да бъдат придобити по давност от ползватели, които незаконно са ги приобщили към частната си собственост. Но пет от въпросните имоти илюстрират особено фрапиращи случаи на безстопанственост и разхищение на публичен ресурс от страна на държавната и на местната администрация. Четири от имотите граничат с морето, а един от тях е защитена територия, което ги прави на практика неоценими. За сравнение, в момента първоначалната месечна цена за отдаване под наем чрез търг на сходни държавни имоти, но на повече от километър от морето, е между 350 и 500 лв. на кв.м. Това прави над 6 млн. лв. пропуснати ползи месечно от всичките пет имота.

Справка, получена от сайта „Дневник“ по Закона за достъп до обществена информация, показва, че в различни периоди от време държавата е предоставила на Варна 5 държавни имота, три от които са отдадени за управление на администрацията, оглавявана до 5 ноември т.г. от бившия кмет на града Иван Портних. Останалите имоти е трябвало да бъдат стопанисвани от Областната администрация. Всички пет имота обаче са станали жертва на очевидна безстопанственост – в продължение на години те са били и продължават да бъдат ползвани безвъзмездно в частна полза при пълно бездействие от страна на общинската и държавната администрация. Опи­тите на държавата да защити собствеността си и публичния интерес са започнали едва след парламентарните избори през пролетта на 2021 г., когато правителството на ГЕРБ пада от власт.

Два от имотите се намират в северната част на курорта Св. св. Константин и Елена, между плажа „Кабакум“ и ваканционния комплекс „Порт палас“. Други два – в района на рибарското пристанище „Траката“, а един е в Морската градина на Варна.

Държавен имот с частна бариера
Двата държавни имота в близост до комплекса „Порт палас“ в курорта Св. св. Константин и Елена край Варна са с обща площ от около 13 дка и от години са приобщени към него. Единият е превърнат в асфалтирана алея, водеща към луксозния жилищен комплекс, а вторият заедно с прилежащата му буна (брегозащитно съоръжение) се използва като паркинг и част от яхтената марина на комплекса.

Двата държавни имота, приобщени от апартаментния комплекс „Порт палас“

Достъпът до двата имота е контролиран от контролно-пропускателен пункт (КПП) и автоматични метални врати. През тях с демонстративна неохота се допускат само пешеходци и леки коли на собственици или наематели на луксозните имоти в „Порт палас“. Справка в Търговския регистър показва, че собственик на сградата, към която са приобщени двата имота, е кипърското офшорно дружество „Самадера холдингс лимитид“.

Според писмо на вече бившия варненски областен управител Марио Смърков от края на януари т.г., по сигнал за възпрепятстван достъп до двата държавни имота, е била извършена проверка. Тя показва, че от 2016 г. те са публична държавна собственост и са с предоставени права за управление именно на областния управител (до април 2021 г. Стоян Пасев, назначен от правителството на Бойко Борисов). Въпреки това от негова страна не са били предприети никакви действия за защита на публичната собственост и държавния интерес.

Самият Смърков е назначен през май 2021 г. като наследник на Пасев и е областен управител до 24 февруари 2022 г. Той беше заменен от Благомир Коцев („Продължаваме промяната“, който спечели кметските избори на 5 ноември т.г.) и след това се върна на поста през август 2022 г., който заемаше до встъпването в длъжност на редовното правителство на Николай Денков – Мария Габриел.

На ваш номер с наш номер
Областният управител (по това време Марио Смърков) е поискал от директора на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Варна, да предприеме „действия по компетентност“ във връзка с подадените сигнали за неправомерно присвоени държавни терени от страна на „Порт палас“. Оттам нататък обаче започва преписка, която и до този момент не е приключила и на практика отлага реалните действия по осигуряването на пълен достъп до публичната държавна собственост.

Писмо на РДНСК – Варна, изпратено до местната администрация в началото на т.г., показва, че КПП и оградата, които възпрепятстват свободния достъп до държавните имоти, представляват строителство от т.нар. V и VI категория. По силата на Закона за устройство на територията контролът по евентуалното им премахване трябва да бъде осъществен от администрацията на вече бившия варненски кмет Иван Портних.

Порочният кръг на чиновническото бягане от отговорност се затваря с писмо на (вече бившия) зам.-кмет на Варна Тодор Иванов до областния управител Марио Смърков и директора на РДНСК Кирил Москов. С него той ги уведомява, че в архива на общинската администрация няма строителни книжа за КПП и оградата, което означавало, че те са незаконни. „В подобни случаи общинската администрация има ангажимент да направи необходимите предписания за премахване и да отправи покана към собственика (държавата в лицето на областната администрация – бел. авт.) за доброволно премахване на незаконното строителство, като поеме всички разходи за това“, пише в писмото си Иванов.

След това той предупреждава, че ако въпросните КПП и ограда не бъдат премахнати, това ще бъде свършено от общината, но разходите ще бъдат отново за сметка на областната администрация.

На 20 март 2023 г. Марио Смърков припомня на Тодор Иванов със свое писмо, че от проверката за наличие на незаконно строителство, която подчинените му общински служители са извършили на място, не е бил представен констативен протокол. С тази цел той го моли да бъде извършена повторна проверка, която да направи възможното за установяване на извършителя на незаконното строителство на КПП.

Наред с други подробности тази проверка трябва да установи и кой го е снабдил с електричество и вода, на кого се начисляват таксите за тях, както и с кого имат сключени трудови договори служителите, обслужващи незаконния КПП. За тези действия е поставен тридневен срок, в който реакция по писмото не е последвала.

Едно на теб, едно на мен
Според справка, предоставена на „Дневник“ по Закона за достъп до обществена информация, сред имотите, изключителна държавна собственост, проверени в края на август 2022 г. от Областната администрация във Варна, са и два с размери 2283 кв. м и 403 кв. м в местност, наречена Старите лозя. Тя граничи с правителствената резиденция „Евксиноград“. Върху терените, единият от които граничи с морето и е защитена територия, са разположени две заведения за хранене. Друга част от държавните имоти са превърнати в паркинги за клиентите им. За ползването на нито един от въпросните терени държавата не получава наем, тъй като никога не е сключвала договор за отдаването им.

Пътят прелива в брегоукрепително съоръжение (т.нар. буна „Траката“), което е заето от зимуващи яхти и колесари за придвижването им, за което собствениците им също не плащат наем на държавата. Към буната са привързани (швартовани) специализирани и туристически плавателни съдове. Изградено е и незаконно съоръжение за снабдяването им с електроенергия.

С благодарност „за съпричастността и грижата“
След проверката си варненската областна администрация изпраща до областната дирекция на вътрешните работи, кмета на варненския район „Приморски“ и Изпълнителната агенция „Морска администрация“ писма с въпрос, необходимо ли е и как да се противодейства на евентуално нерегламентирано безвъзмездно ползване на публична държавна собственост.

Последвалите отговори недвусмислено показват, че става дума за безстопанственост и самоуправство, останали без реакция.

От „Морска администрация“ съобщават, че „Буна Траката“ няма издадено Удостоверение за експлоатационна годност, което означава, че там не могат да пристават и да бъдат обслужвани плавателни съдове. Въпреки това точно това се е случвало там.

Областната дирекция на МВР е препратила въпросите на областния управител до Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Оттам изпращат писмо до кмета на Варна с молба да извърши проверка на „изложеното в писмото на областния управител“. След това му изказват „предварително своята благодарност за оказаното съдействие и за съпричастността и грижата“.

От РДНСК информират, че контролът върху законността на обектите, изградени в държавни имоти в местността Старите лозя не е тяхна, а на кмета на община Варна Иван Портних.

От кметството на варненския район „Приморски“ отговарят, че администрацията няма правомощия да действа в територия изцяло държавна собственост, и препращат писмото също до Община Варна.

От Община Варна искат геодезично заснемане от лицензиран инженер-геодезист на въпросните държавни имоти, за изработване на комбинирана скица на всички имоти, упоменати в доклада от проверката на областната администрация.

През това време конкретни действия по опазване и възстановяване на държавната собственост така и не са предприети от нито една от институциите, създадени и овластени да я защитават.

Този държавен имот е частен
Петият имот – публична държавна собственост, фактически присвоен в частна полза, се намира на територията на варненската Морска градина. Става дума за терен от близо 1.5 дка в северната част на парка (т.нар. местност Салтанат).

В средата на юни миналата година тогавашният областен управител на Варненска област Благомир Коцев пише писмо до началника на РДНСК – Варна, кмета на града Иван Портних и този на район „Приморски“ и ги информира, че върху въпросния имот незаконно е изградена масивна ограда, обслужваща съседните имоти. Те са собственост на компаниите „Хидрострой“ и „Мавели“. Част от имота е асфалтиран и се ползва за маневриране и паркиране на автомобилите на собственици на жилищната сграда, построена в непосредствено съседство.

Държавният имот, приобщен за частно ползване от сграда, собственост на компанията „Хидрострой“

За защита на държавния и обществения интерес Благомир Коцев моли спешно да бъдат извършени проверки на въпросния поземлен имот и при установяване на незаконно строителство върху него да бъдат предприети действия по премахването им.

Проверка на място и в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър показа, че въпросният държавен имот, част от варненската Морска градина, действително е ограден и превърнат в паркинг. Отнетият достъп на гражданите до държавния имот е сигнализиран с табели, на които ясно е изписано: „Частен имот. Влизането строго забранено“, които може да бъдат видени там и днес.

За общинската администрация във Варна обаче очевидното явно няма стойност.

Кметът на варненския район „Приморски“ пише до Дирекцията по опазване на обществения ред в Община ­Варна, че администрацията є не разполага с кадастрална карта на района. Нищо че картата е достъпна в официалния си формат в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Директорът на РДНСК – Варна, препраща писмото „по компетентност“ на Община Варна. Оттам, както и в други подобни случаи, информират, че ще възложат заснемане на имота от лицензиран инженер-геодезист, за да се уточни местоположението на строежите в района „спрямо кадастралната карта“. Това щяло да е необходимо „за предприемане на законосъобразни действия“.

Пълно мълчание
Още на 30 септември миналата година тогавашният областен управител на Варненска област Марио Смърков пише до бившия кмет на града Иван Портних, че са били извършени проверки на 107 имота – държавна собственост, от които 78 са предоставени безвъзмездно за управление на Община Варна. В резултат на извършените проверки е установено, че част от имотите са приобщени към съседни и се ползват като зелени площи, други се използват за обособени паркинги или самите те са превърнати в такива. Други държавни имоти са оградени и достъпът до тях е невъзможен.

Въз основа на тези констатации Смърков моли в тридневен срок от получаване на писмото му да бъдат извършени проверки, а събраната информация да бъде представена на областната администрация.

След като това не се случва, две последващи писма със сходно съдържание са изпратени на 3 октомври и 17 ноември миналата година. По тях реакция също няма.

Последното писмо е от 15 февруари тази година. В него отново се припомня, че исканата информация за състоянието на 78 имота, предоставени за управление от общината, така и не е получена. В същото време във варненската областна администрация е постъпило постановление на окръжната прокуратура, с което е разпоредено да бъде извършена проверка на всички държавни имоти, предоставени за управление на Община Варна, и да се предприемат действия за предотвратяване на възможността те да бъдат придобити по давност от незаконните си частни ползватели.

До този момент резултати и от тази проверка няма. Но местната администрация във Варна и държавата продължават да трупат пропуснати ползи от имоти, които биха могли да отдават за ползване под наем.

Източници:

1. Закон за достъп до обществена информация
2. Агенция по геодезия, картография и кадастър: kais.cadastre.bg


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ

Защо да приватизираш, щом можеш да присвояваш

„Моето си е мое, общото също е мое“ е манталитетът, който личи в тази история. В държавите със слаби институции именно това е основната функция на обществената собственост – не да бъде ползвана в името на обществени цели, а в обслужване на частен интерес за сметка на обществото. Дори и да не подозираме умисъл в действията є, тук местната администрация демонстрира изключително безразличие към съдбата на собствеността, чието опазване и правилна употреба е основно нейно задължение. Ако държавата – или в случая местната администрация – отказва да бъде добър стопанин на собствеността си, най-малкото, което може да направи, е да приватизира имотите, които не може – или не иска – да управлява. Но от истинска приватизация явно няма нужда, когато налице е фактическа такава.

 // Адриан Николов, ИПИ