Девет години проследяваме къде отиват парите Ви

Девет години проследяваме къде отиват парите Ви

МАРТИН КОТЕЕ

Уважаеми дами и господа,

Тази книга може да се разглежда като своеобразен „наръчник на потребителя“ за демокрация. Целта ѝ е да промени начина, по който гледате на собствената си страна. Всички знаем, че в България има известна липса на граждански контрол върху прозрачността и отчетността на институциите по отношение на публичните разходи. Затова, приемете тази книга сериозно. Тя ви призовава към действие. Кара ви да припознаете страната си, да направите нещо за нея, да я промените, като започнете да изисквате от местната и държавна администрация да управляват парите Ви по прозрачен и добросъвестен начин. Поне такъв призив отправяме ние с „Черната книга на правителственото разхищение в България“ вече девет години.

Припомняме, че „Черната книга“ не е издание за корупцията в България. От 2015 г. до днес тя обединява усилията на доказани с професионализма и етиката си журналисти от цялата страна. Тя повдига теми от местно, регионално и национално значение, които поставят ясно въпроса за дефицитите в управлението на парите на данъкоплатците.

Книгата няма амбицията да обхване всички подобни случаи, за девета поредна година тя представя 15 внимателно подбрани казуса на лошо управление на публични средства. Освен примери за част от реалността в България, съдържанието и посланията им имат потенциал да насърчат публичен разговор и ангажираност по теми, засягащи ежедневието на всеки един гражданин. Безспорно обаче разгледаните теми и прозиращата преднамереност в морално и законово укорими практики не позволяват корупцията да остане извън разговора за неразумно пилеене на ресурси в България.

Държавата, представена от централните и местни власти, не генерира собствени средства. Тя „заема“ парите на нейните граждани чрез данъци и такси, за да предлага насреща услуги, съобразени с техните нужди. Придържането към отчетност, отговорност и прозрачност е ключово за съхраняването на баланс и гражданско доверие в управлението. А доверието е ключът към устойчивото демократично управление.

Често ни питат какво се случва с казусите след публикуването им. За съжаление, в България личи пасивното отношение на отговорните институции към близо 120-те казуса на Черната книга дотук. Именно бездействието обаче води до пропуснати ползи за българските граждани и за страната.

За да проследим развитието на част от случаите, от 2021 г. заснемаме и кратки видеорепортажи, достъпни на www.Chernakniga.bg, заедно с всички издания на книгата в дигитален формат. Преди всичко те са инструмент, с който да държим Вас, гражданите, информирани. Вярваме, че дори при институционално бездействие значителният брой казуси, с присъствието и обема си, могат да послужат за постоянно напомняне и призив за действие. Колкото по-големи стават броят и значението им, толкова по-трудно е те да бъдат пренебрегнати.

И тъй като зад тях се крие огромно усилие, тук е мястото да се обърна към всички неуморни журналисти на Черната книга, както и експертите, и редактора Весислава Антонова, които вече 9 години избират да ни се доверяват в каузата заедно да насърчаваме дискусия за това как се изразходват парите на българските и европейските данъкоплатци, но и заедно да настояваме това да се случва по най-добрия за Вас начин.

От името на целия екип на Фондация за свободата „Фридрих Науман“ – благодаря Ви. Не бихме се справили без Вас.

Мартин Котее
Регионален директор на
Фондация за свободата „Фридрих Науман“
за Източна и Югоизточна Европа