„Златният паркинг“ на Община Русе

„Златният паркинг“ на Община Русе

АНИНА САНТОВА, „Капитал“

Сумата, предвидена от Община Русе за изграждане на буферен паркинг в града, е 18 млн. лв. без включени данъци и такси, от които 6% (или малко над 1 млн. лв.) би следвало да са изплатени преди подписването на договора. Остатъкът от достигнатата на конкурса цена се заплаща на 29 равни годишни вноски (или малко под 600 хил. лв. на година), при условия и погасителен план. Депозитът е малко над половин милион лева. Търгът за фирма, която да построи паркинга, поражда въпросителни.

Oт месеци Русе говори за едно-единствено спасение от задръстванията на границата с Румъния – буферен паркинг. Идеята дойде от кмета Пенчо Милков (БСП), беше съгласувана с областния управител Анатоли Станев (ИТН) и приета от общинския съвет в края на юли 2022 г. Нуждата от паркинга е безспорна. Проблемът в Русе обаче е в избраната схема, която много прилича на онази на Капитан Андреево. Без изчисления и анализ общината тихо обяви скоростен конкурс за частен монополист, който да държи 30 години буферен паркинг. Общината вече избра частна фирма, която да купи правото за строеж, като идеята е тя да построи паркинга срещу разсрочено плащане на 18 млн. лв. и да го управлява заедно с прилежащите магазини, тоалетни и контролно-пропускателен пункт. След изтичането на 30-те години паркингът става общинска собственост. Тези условия вече са официализирани – договорът между общината и фирмата пък беше сключен на 5 ноември.

КАК ЗАПОЧВА ПРОЦЕСЪТ
Процедурата е обявена на 16 август, а сроковете са къси – внасяне на оферта на 2 септември и наддаване на 8 септември. И това е само първият порок на процедурата, макар и от общината да твърдят, че са спазени всички изисквания към наредбите. Вторият е, че гарантира монопол за един – по вече известния „модел“ с Капитан Андреево. При него държавата се оказа финансово ощетена след отдаване на контрола над храните и свързания бизнес само на една монополна частна структура. Към мрежата от частен бизнес на групата на Размиг Чакърян-Ами на Капитан Андреево влиза и паркинг с казино, където полицията е отклонявала почти всеки камион през 2020–2021 г., излизащ от България към Турция. Независимо че там често няма опашки.

Сега компания, управлявана от Чакърян, е един от двата кандидата за паркинга в Русе, като също така изгражда и тир паркинг на другия българско-турски пункт за камиони – Лесово. За сравнение колко е успешен такъв бизнес, първата година (2021) обектът на Капитан Андреево е събрал приходи 3.7 млн. лв. и е отчел чиста печалба 1.4 млн. лв. Освен гарантираната посещаемост, проблемът е, че това е единствена опция и цената зависи от собственика.

ВМЕСТО ЕДИН, ДВА ПАРКИНГА
Идеята за буферен паркинг не е нова и бе задвижена от бившия транспортен министър Николай Събев (ПП). Още през ноември 2021 г. държавата отпуска на община Русе 3 млн. лв. за нов голям паркинг за камиони върху общинска земя до бул. „България“. Според кмета обаче сумата е била недостатъчна, защото „за паркинг с размер над 100 дка са необходими десетки милиони“.

Затова по предложение на зам.-кмета Димитър Недев до общинския съвет общината слива няколко собствени имота, разположени в източната периферия на Русе – източно от бул. „България“ и западно от жп линията за Румъния, и образува терен с обща площ 163 дка.

Решено е да се строи още по-голям паркинг (за най-малко 600 паркоместа за товарни автомобили и 80 паркоместа за леки автомобили), и то от частна фирма, която да бъде избрана от общината след публично оповестен присъствен конкурс за учредяване на възмездно срочно право на строеж.

Предвижда се паркинг с бетонова настилка със застроена площ до 114.5 кв.м, осветление, трафопост, озеленени площи, две едноетажни тоалетни, магазин и ресторант на един етаж, както и контролно-пропускателен пункт (административна сграда) на два етажа с разгъната застроена площ 100 кв.м.

Тръжната цена, определена по сметки на общината, е 18 млн. лв. без вкл. данъци и такси, от които 6% (или малко над 1 млн. лв.) би следвало да са изплатени преди подписване на договора, според условията, и преди учредяване на правото на строеж. Остатъкът от достигнатата на конкурса цена се заплаща на 29 равни годишни вноски (или малко под 600 хил. лв. на година), при условия и погасителен план. Депозитът е малко над половин милион лева.

„Бъдещият паркинг се планира на завой, съгласно данните в кадастъра. Тоест ще се изисква да се направи вход и изход. В тази си форма не знам колко коли би събрал. Всеки ден минават 800 камиона – тоест при 600 камиона, които предвиждат, най-вероятно паркингът ще се запълни за половин ден. Това значи, че до ранния обед ще е запушен“, коментира инж. Димитър Баев, директор „Бизнес развитие“ в „Булмаркет груп“ – една от фирмите, чиито служители страдат от всекидневните тапи.

Кметът Пенчо Милков не е съгласен. „Имотът е идеален за целта, за която се предвижда. Той разполага с достатъчно голяма площ – 160 дка, и е в непосредствена близост до маршрута на камионите, но същевременно далеч от жилищните квартали, така че да не безпокои русенци“, коментира той пред „Капитал“ през юли 2022 г.

Макар и кметът обществено да не е споделил за какво ще бъдат изразходвани първоначално дадените от държавата 3 млн. лв., в право на отговор, цитирано във в. „Капитал“, става ясно, че с тях общината ще изгражда още един паркинг, с капацитет до 100 товарни автомобила. Обществената поръчка ще бъде открита до края на годината.

Реално кандидатите наддават за правото на строеж – първоначалната сума и годишните плащания, които ще са за общинския бюджет. „По първоначалната цена, годишните плащания и срока за построяване, който не може да е по-дълъг от 9 месеца, даваме възможност на проявилите интерес частни фирми да се конкурират свободно. Процедурата е прозрачна и свободна“, твърди кметът Милков, като обяснява, че концесията не е работещ вариант, защото би отнело много повече време за реалното изграждане на паркинга. Максимално краткият срок, предложен от кандидатите, носи и голям брой точки. След като изтекат 30-те години, паркингът става собственост на Русе.

Процедурата е така измислена, че стопанинът на русенския паркинг ще е монополист за целия този период.

ЧАКЪРЯН СРЕЩУ МАЛКА НЕИЗВЕСТНА ФИРМА
Въпреки че кметът Милков говори за интерес от четири фирми, само две участваха в конкурса на Община Русе, като наддаване реално не е имало. Създадената два дни преди срока за подаване на оферти „Тир паркинг Русе“, собственост на участвалата в приватизацията на мина „Чукурово“ в консорциум с дружество на Христо Ковачки компания „Елшица-99“ е една от тях. Другата е „Ай би ти ти“ с управител Размиг Керопе Чакърян. Общината избра „Тир паркинг Русе“, чиято оферта е да плати съвсем малко над началната сума (18 млн. лв.) на общината. Тя е предложила и по-кратки срокове за изграждането на паркинга.

Спечелилият кандидат „Тир паркинг Русе“ предлага 165 календарни дни за изграждане на тир паркинга при изисквания период от 270 дни (носи 15 точки в класирането), 300 календарни дни за завършване на целия обект при заложени от общината 365 дни (15 точки), а за правото на строеж ще плати 18 200 000 лв. (максимален брой точки за най-висока предложена цена – 70).

При „Ай би ти ти“ параметрите са 265 дни, 360 дни и 18 000 050 лв. При минимална заложена цена от 18 млн. лева от Община Русе и като основен компонент в критериите за избор на изпълнител, предложена цена от 18 млн. и 50 лева от опитна фирма в бранша – изглежда, меко казано, странно.

Едноличен собственик на спечелилата конкурса фирма „Тир паркинг Русе“ е „Елшица-99“, като и двете фирми се управляват от Анелия Николаева Лазарова. Фирмата е регистрирана през 1999 г., като по материали в медии е купувала имущество от ликвидираните Панагюрски мини. После има информация, че е държала концесия за инертни материали, баластра и пясък „Луда Яна“ до село Попинци, между Пазарджик и Панагюрище. Дружеството е с малък бизнес – в последните 10 години по-често оборотът му е под 1 млн. лв., а пикът е през 2020 г., когато оборотът доближава 1.5 млн. лв. Компанията често е на загуба, а когато е на печалба, тя е от порядъка на 100 хил. лв.

Затова и стои въпросът може ли компания с тези обороти бързо да осигури над 10 млн. лв. за строителството на паркинга. А оттам и следващата въпросителна – дали спечелилото дружество не е фасада за друг.

Името на „Елшица-99“ изниква в приватизационна сделка от 2001 г. Тя е била част от консорциум, купил 80% от мина „Чукурово“, с. Габер, и 52% от „Централна енергоремонтна база“ – София. Другите дружества в консорциума са били „Ел Ем импекс“ на Христо Ковачки и „Видекс“. Оттогава обаче собствеността и директорите са променени и според източници Ковачки не е участвал в русенския търг за паркинга.

Компаниите наддават за начално и годишно плащане и общината не си гарантира, че ще получава твърд процент от събраното, както се прави в концесии и дори при молове. Няма и никакви изчисления и на потенциалните приходи от паркинга през годините.

ТЕЖЕСТТА НА КРИТИКИТЕ
„По-добре е общината сама да направи собствен буферен паркинг и да го даде на някой да го експлоатира. Аз бих предложил една електронна система, която да работи по следния начин: когато някой влиза, просто да си дърпа картата. На изход бариерата се вдига само ако е платена таксата“, коментира източник, запознат с конкурса. „И освен това как ще задължиш камионите да влязат там? Трябва да има задължително полицай, който да ги насочва натам, може би“, допълва той.

Условието за задължителност също е неефективно. Ако няма опашка, няма нужда от влизане. Затова трябва връзка с контролните държавни органи на границата, които да подават електронно информация.

Погледнато отстрани, паркингът представлява асфалтирана/бетонирана земя с прилежащи будки, тоалетни и бариера, които не би трябвало да изискват такъв голям бъдещ ресурс освен няколко общински служители и билети. Затова е странно твърдението на Община Русе, че не може да се справи сама с подобен „мащабен проект“, предвид това, че тя има обособено цяло поделение „Паркинги“. След като Община Русе подписа договора в началото на ноември 2022 г., предстои да видим какво ще бъде изпълнението и дали паркингът реално ще реши проблема на града, каквато е заявката.

Източници
https://obshtinaruse.bg/publichno-opovesten-prisastven-konkurs-za-uchredyavane-vazmezdno-srochno-pravo-na-stroezh-za-izgrazhdane-na-buferen-parkin
https://bit.ly/3ELeU6u
https://bit.ly/3iklNUP
https://bit.ly/3ijre6s
https://bit.ly/3im1ZjS
https://www.youtube.com/watch?v=Wquvjxg_zMY
https://portal.registryagency.bg/
https://kais.cadastre.bg/
https://bit.ly/3GMHBTv
https://bit.ly/3GQdCd7
https://bit.ly/3gDvBZF


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ
„Златният паркинг“ на Община Русе

Нуждата от буферен паркинг в Русе е осъзната, а ползата изглежда безспорна. Осъществяването на проекти чрез обществени поръчки по принцип е един от най-добрите начини за харчене на публичен ресурс за постигане и гарантиране на обществени интереси. В България обаче често се получава така, че единственото постигнато и гарантирано нещо е усвояването на милиони левове от определени, несправедливо подбрани фирми. Избраната схема за построяване на паркинга, инсценировката на скоростен конкурс с нарочно създадени компании с участието на съмнителни лица и фирми, както и липсата на анализ и изчисления, които да оправдаят цената и начина на изпълнение оставят горчив вкус у всеки данъкоплатец.

//Зорница Славова, ИПИ