Защо Черната книга е важна?

Защо Черната книга е важна?

МАРТИН КОТЕЕ

Уважаеми дами и господа,

Разгърнали сте Черната книга на правителственото разхищение в България 2021. От седем години ние от Фондация за свободата „Фридрих Науман“ избираме 15 истории, на пилеенето на пари на българските и на европейските данъкоплатци. За това време сме събрали над 100 казуса, проучени и представени на Вашето внимание от разследващи журналисти. Всяка година случаите на неефективно харчене на парите на данъкоплатците представляват моментна снимка на случващото се в страната и нямат претенции за изчерпателност.

На Черната книга вече не є липсват първите седем години!

Силният интерес и подкрепа от Ваша страна ни насърчи да продължим да търсим отговор на въпроса какво се случва с вече публикуваните истории. Продълженията на казусите от Черната книга ще намерите и в това издание. Тази година те са две: за Държавната консолидационна компания и за управлението на общинската болница в Севлиево. В социалните мрежи Ви представяме и кратки документални видеопродължения, разказани от авторите на журналистическите разследвания и заснети от Генка Шикерова и оператора Мирослав Михайлов. Работата им понякога бе придружена от неоправдан интерес от страна на полицията. Случаят бе описан в „Свободна Европа“ в текст, публикуван в средата на тази година – „‘Не можеда снимате тук’. Докъде стигна полицията, за да издири журналисти“ (Свободна Европа, 18.06.21). Използвам случай да изкажа благодарността на моите колеги и моята за светкавичната им реакция да разобличат случая и да защитят свободата на медиите.

Журналистите, създаващи Черната книга, ми споделиха опита си да работят в условия на пандемия, което не беше никак леко. COVID-19 често бе използван като оправдание от страна на институциите да възпрепятстват достъпа до обществена информация. Те или не отговарят на въпроси, или ги бавят, или липсва информация „по същество“. Благодарен съм, че това не отказа, нито обезкуражи разследващите журналисти, с които работим. Някои дори споделиха, че инструментът за достъп до информация се използва с обратен знак, като такъв за отказ от информация. Това затвърждава у мен убедеността за значението на Черната книга в подкрепа на активното гражданско общество и участие. Признателен съм на авторите, които с проверени факти разкриват неразумно, непочтено или неефективно харчене от страна на местната и държавната администрация на парите на българския и на европейския данъкоплатец. Партньорството ни с тях, базирано на общи ценности и идеи за осъществяване на граждански контрол върху местната администрация и държавните институции, разви Черната книга на правителственото разхищение като платформа на българските граждани, които изискват институции, работещи в тяхна услуга, върховенство на закона и независими медии.

И тази година случаите на разхищение обхващат разследвания от общонационално значение, казуси – като водещата история на Лилия Цачева за „Реформа“ на реформата в държавните предприятия. Събрахме и истории, които имат отражение върху живота на почти всеки български гражданин, като негодните маски за медиците, непрозрачно сключените договори на Министерството на отбраната без обществени поръчки или разхищението на държавни средства за лов. В книгата ще откриете и случаи на разхищение от София, Шумен, Варна, Бургас, Севлиево, Дряново и Сухиндол, Враца. В същността си казусите събират факти за конфликт на интереси, непрозрачни процедури, липса на отчетност, заплащане на стоки и услуги на завишени цени и намекват за корупционни практики. Тяхната редакция, проверка на фактите и координацията с авторите им пое Весислава Антонова и бих искал да изкажа признателността на моя екип и моята за безупречната є работа през последните три години, в които се ангажира с каузата на Черната книга!

Благодарни сме, че и тази година икономистът от „Центъра за либерални стратегии“ д-р Георги Ганев продължава да развива рубриката, наречена „За какво харчат парите Ви“. След всяко журналистическо разследване от Черната книга той представя на Вашето внимание цената на разхищението в конкретния казус. Георги анализира икономическия ефект от прахосаните публични средства и липсата на прозрачност и отчетност на държавната и местната администрация. В някои от оценките му ще откриете и решение как алтернативно можеха да се похарчат публичните средства, така че българските граждани да живеят по-добре и да са по-богати.

На страницата на Черната книга на правителственото разхищение в България chernakniga.bg продължаваме да качваме всички статии и продължения на историите от първото издание през 2015 г. насам. Там събираме и всички видеоистории. На страницата можете да научите повече и за авторите на Черната книга. Там, както и на страницата ни във Фейсбук, можете да откриете, споделяте и коментирате казусите и видеоисториите, посветени на Черната книга.

Няма да спрем да Ви призоваваме да си партнираме в постигането на активен граждански контрол. Той въздейства върху постигане на повече отчетност и прозрачност при харченето на публични средства и подсилва конкурентната среда. С това Ви приканваме да не спирате да ни съдействате за разкриване на случаи на разхищение.

Бъдете здрави!

С уважение,
Мартин Котее,
директор за България и Северна Македония на Фондация за свободата „Фридрих Науман“